Polisanmäla för förtal eller förolämpning?

FRÅGA
HejJag var med ett seminarium igår med ganska mycket deltagare och när seminariet slutat kom en person som jag kände tidigare och skrek och påstår att jag var skyldig honom pengar och han skrek så högt att flertal personer så åt honom att lämnar området vilken han inte gjorde utan fortsätter med sitt agerande. Det han påstår bar inte sant. Och jag undra om det han gjorde var brottsligt och kan jag anmäla honom för förtal eller förolämpning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal

Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för missaktning döms för förtal (5 kap 1 § första stycket BrB). Var personen skyldig att uttala sig eller var det med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar personen att uppgiften var sann eller att denne hade skälig grund för den, ska det inte dömas till ansvar (5 kap 1 § andra stycket BrB). Det krävs inte att uppgiften faktiskt har medfört andras missaktning men uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. För att det ska kunna vara fråga om förtal måste uppgiften ha lämnats till annan än den som uppgiften avser. För förtalsansvar räcker det att det funnits en risk för att den berörde under föreliggande omständigheter skulle komma att utsättas för andras missaktning. Utgångspunkten för bedömningen av om en uppgift i det konkreta fallet är ägnad att utsätta någon för annans missaktning är de sociala värderingarna på den berördes ort och inom hans eller hennes egen samhällsgrupp eller personkrets. Till exempel kan den som tillhör en nykterhetsförening förtalas genom att beskyllas för att ha ägnat sig åt viss alkoholförtäring.

Förolämpning

Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning (5 kap 3 § BrB). Det krävs inte att en kränkning uppkommit utan det avgörande är om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Det är inte möjligt att förolämpa någon genom att fälla ett yttrande till tredje person. Yttrandet måste rikta sig till den som man förolämpar. Den brottsliga gärningen avser beteenden som syftar till att såra den utsattes känslor och som utgör angrepp på dennes självkänsla.

I ditt fall

Om du tror att personen skrek åt dig att du var skyldig honom pengar för att utsätta dig för seminariedeltagarnas missaktning kan du polisanmäla honom för förtal. Det krävs ju inte att uppgiften som han lämnat faktiskt medfört andras missaktning och dessutom görs bedömningen med utgångspunkt i de sociala värderingarna inom din samhällsgrupp eller personkrets. Om du till exempel deltog i ett seminarium där en sådan beskyllning är allvarlig är förmodligen sannolikheten att yttrandet betraktas som förtal större. Det är eventuellt möjligt att polisanmäla honom för förolämpning men jag tror att förtalsbrottet är mer relevant.

Det finns alltså möjlighet att polisanmäla händelsen men det är inte garanterat att han fälls för förtal eller förolämpning. Det är domstolen som avgör detta med hänsyn till de enskilda omständigheterna som framkommer i målet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AH Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (872)
2019-10-20 Min chef påstod att jag håller på med droger. Är detta förtal?
2019-10-19 Vad ska jag göra om någon sprider rykten om mig?
2019-10-16 Kan jag polisanmäla någon som påstår att jag misshandlat min f.d. fru för förtal?
2019-10-07 Kan jag anmäla någon som påstår att jag tar narkotika för förtal?

Alla besvarade frågor (73826)