Polisanmäla cyklist som kört på en bakifrån?

FRÅGA
Hej! För en månad sedan fick jag en komplicerad axelskada i samband med att en man försökte cykla mellan mellan mig och min väninna. Vi cyklade i bredd på en cykelväg. Han cyklade på oss bakifrån. Hans försäkringsbolag har sagt sig ta på sig ärendet. Jag kommer att få bestående men, har mycket ont och har avbokat flera resor. Rehabiliteringen kommer ta lång tid. Jag är rädd för att försäkringsbolaget inte kommer att ersätta mig tillräckligt. Bör jag polisanmäla mannen? Jag har vittnen. Ska jag ta kontakt med en advokat redan nu? Vad kan en advokat hjälpa mig med nu i detta skede?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, och jag beklagar vad som inträffat dig.

Polisanmäla cyklisten?
Om jag förstår dig rätt, är din största oro att cyklistens försäkringsbolag inte kommer ge dig tillräckligt med ersättning i förhållande till dina nuvarande och framtida kostnader på grund av skadan. En polisanmälan, och en eventuell rättegång, kommer dock troligtvis inte hjälpa rent ekonomiskt. Vid ett åtal som detta (där brottet sannolikt skulle vara vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § brottsbalken) så består processen av två delar - en straffrättslig, och en skadeståndsrättslig. Den straffrättsliga delen fokuserar enbart på huruvida gärningspersonen gjort sig skyldig till det brott som åklagaren påstår att denne begått, och vad för eventuell påföljd som ska utdelas med anledning av brottet. Den skadeståndsrättsliga delen är till för att kompensera den som råkat ut för ett brott.

Skadeståndsberäkningen
När ett skadestånd med anledning av ett brott som detta ska bestämmas, tillämpas skadeståndslagen (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Skadeståndsberäkningen återges i 5 kap. 1 § SkL, som sammanfattningsvis medger ersättning för direkta kostnader (sjukvårdskostnader och övriga kostnader), inkomstförlust, sveda och värk samt ersättning för lyte och stadigvarande men (ifall den skadelidande får några bestående skador av olyckan).

Min generella bedömning är att det inte är värt att genomgå en process i detta fall. Det faktum att försäkringsbolaget redan är inkopplat är sannolikt tillräckligt. De följer samma mall som skadeståndslagen utgår ifrån, och att driva igång en hel process när resultatet av det fortfarande kommer vara att försäkringsbolaget kommer ersätta dig för dina skador är varken nödvändigt eller att rekommendera. Avvakta, se vad försäkringsbolaget ger för ersättningsförslag och ta det vidare därifrån. Skulle det vara så att du anser att de ger dig för lite ersättning, kan du alltid ta det till domstol som kan avgöra tvisten i form av ett (civilt) försäkringsrättsligt mål - men att försöka starta en straffrättslig process kommer alltså inte gynna dig ekonomiskt. Dessutom är det osannolikt att en åklagare skulle ta upp ett fall som detta till åtal.

Jag vill erinra om att detta är min bedömning utifrån den begränsade information jag har om fallet. Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas allt löser sig! Om något är oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Sandra Söderberg

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?