FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott12/02/2020

Polis säger att jag kört för fort utan bevis

Kört för fort på en 70 väg blev lasrad för 112 km

Ingen bild el film togs samt han var ensam i bilen jag hade folk i bilen som kan intyga att jag inte alls körde så fort.

Vad kan jag skriva för yttrandet till åklagare samt teansportstyrelsen aldrig tidigare straffad.

Mvh

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du inte har skrivit under någon bot och att detta kommer tas vidare till tingsrätten. Om det är så att du har skrivit under boten finns det tyvärr inget man kan göra än att betala boten.

Förundersökning och åklagare

Det som kommer hända nu är att en förundersökning kommer att inledas av polisen/åklagaren. Där råder jag er att berätta hur du uppfattar situationen och nämna att du har flera vittnen som satt i bilen. Berätta även att ingen bild eller film tagits och att du blir anklagad för något du är oskyldig för utan bevisning.

Därefter får åklagaren avgöra om det finns chans för denne att vinna i en eventuell rättegång. Finns inga bevis från polisens/åklagarens sida, kommer troligtvis ingen rättegång att bli av och du kommer inte att behöva betala boten. Kom ihåg att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan i en rättegång, alltså är det åklagaren som ska bevisa att du har begått den brottsliga gärningen och är skyldig!

Om åklagaren finner skäl till åtal

Om åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer du innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Min rekommendation är att du tackar nej till detta och tar det till en rättegång ändå, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din tänkbara skyldighet.

Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Jag ser det dock som mycket osannolikt för åklagaren att kunna vinna i rätten, p.g.a. att det inte finns några bevis. Åklagaren måste bevisa att det är du som kört den hastigheten med den bilen på den platsen och just vid den tidpunkten!

Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, ska du självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer ni få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att ni ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen brukar göra olika bedömningar än tingsrätten.

Sammanfattning

Självklart ska du inte betala boten om du är oskyldig. Vid en eventuell rättegång kommer du inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. motpartens ombudskostnad), då polisen inte har någon sådan. Om du skaffar eget ombud blir du skyldig att betala den, så det är inte värt att anlita ombud när du ändå kan klara dig på egen hand. Med andra ord har du inget att förlora, förutom att bli tvungna att betala boten ifall du skulle bevisas vara skyldig. Men som sagt ser jag det osannolikt att någon rättegång blir av och du kommer troligen slippa betala boten.

Lycka till och återkom vid fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”