Polis bryter upp dörr, ersättning?

FRÅGA
Mitt galna ex klättrade upp för min balkong och grannen ringde polisen. Väl på plats så började de banka på dörren, jag vågade inte öppna, så till slut bröt de upp den. De gjorde husrannsakan och tog med exet till stationen. Nu går inte dörren att låsa och den är helt förstörd. Vem betalar för ny dörr?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 2 kap 1§ Skadeståndslagen har man rätt till ersättning för sakskador som orsakats genom annans uppsåt eller vårdslöshet.

Om det är försvarligt och andra åtgärder bedöms som otillräckliga, har polisen rätt att använda våld för att bryta upp en dörr, 10 § p. 6 polislagen. Då du genom den uppbrutna dörren orsakats sakskada har du rätt till ersättning. Detta gäller däremot enbart om polisen brutit upp dörren utan att du som skadelidande betett dig på sådant sätt att våld har varit påkallat i situationen, 8 § lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder.

Med tanke på att det rörde sig om ett pågående inbrott då ditt ex försökte ta sig in i din lägenhet har polisen haft stöd till att bryta upp din dörr. För detta har man rätt till ersättning. Dock har du, som du själv skriver, varit inne i lägenheten och hört knackningarna men ändå inte öppnat, vilket gör att polisen har behövt använda våld för att komma in. Du har därför inte rätt till ersättning. Hade du däremot inte varit hemma och haft möjlighet att öppna dörren hade du varit skadeståndsberättigad.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?