Pokerspel, kravet på tillstånd

2017-01-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och några polare gillar poker väldigt mycket och vi har lärt oss att ganska många andra också gör det. Därför har vi tänkt starta en slags pokerkväll. Hur kan man lättast gå tillväga? Jag har läst på om en förening och det låter vettigt så det kanske jag ska göra, eftersom det låter ''lagligast''. Hur ser detta ut juridiskt sett? Vi har tänkt oss bjuda in några andra grabbar som gillar att spela poker och sedan spela om pengar, lyssna på musik och bara ha det allmänt skönt. Mvh Tor
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Pokerspel i Sverige kan omfattas av lotterilagen och bestämmelserna i brottsbalken om förbud mot dobbleri.

Lotterilagen gäller sådana lotterier som anordnas för allmänheten. Lagen gäller även sådana spel när de inte anordnas för allmänheten, men bedrivs i förvärvssyfte. ”Lotterier” får anordnas endast efter tillstånd (9 §). ”Lotteri” definieras i lagen som ”verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få”. Med vinst avses även rätten till fortsatt spel (se lagens 3 § för definitionen).

Ett lotteri anses inte vara anordnat för allmänheten om den krets lotteriet riktar sig till samtidigt är liten och sluten samt deltagarna i kretsen har en påvisbar inbördes gemenskap med varandra.

Med förvärvssyfte avses att verksamheten anordnas i syfte att på ett eller annat sätt få viss inkomst. Om man t.ex. tar en avgift för att deltagarna ska få delta, eller att deltagarna på annat sätt måste betala med sig för att få vara med så anses det vara i förvärvssyfte.

Det är därmed av vikt att denna typ av anordning endast riktar sig till en sluten krets, exakt vad gränsen går för att den ska vara sluten är svårt att säga, men det ska röra sig om ett bestämd krets. Det får heller inte utgå någon form av avgift eller dylikt för själva deltagandet då det kan klassas som att verksamheten sker i förvärvssyfte.

Se också brottsbalkens 16 kap. 14 §: ”Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri”.

Vad gäller vilken form arrangemanget bör hållas, så nämner du att du funderar på att skapa en förening för att anordna detta. En förening har stadgar som reglerar deras ändamål. Det finns ideella föreningar och det finns ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i (se 1 § lag om ekonomiska föreningar). En förening som inte är en ekonomisk förening är en ideell förening. Huruvida det kan klassas som en ekonomisk förening eller ideell beror alltså på vad som är ändamålet med föreningen. Ekonomisk förening regleras i lag medan ideell förening mest grundar sig på praxis och principer. En ekonomisk förening ska ha minst 3 medlemmar som inte är investerande medlemmar. Medlemmarna ska anta stadgar och välja styrelse och revisorer.

Kort så råder jag er att vara försiktiga med arrangerande av pokerspel då det kan vara rätt höga krav för att det inte ska anses falla under lotterilagen och därmed kräva tillstånd. Om du är intresserad av att starta en förening så har Bolagsverket närmare information vad som gäller för olika typer av föreningar.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1328)
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn

Alla besvarade frågor (95792)