Plats och form för överläggningar enligt LAS 30§

FRÅGA
Var skall enligt regelverket överläggning om uppsägning p.g.a. personliga skäl enligt §30 LAS ske med den anställde och dess facklige representant - på plats där den anställde arbetat eller på den ort där företaget har sitt säte och kan sådan överläggning ske via internet/telefon/video-möte?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det arbetsrättsliga regelverket säger ingenting om plats eller form för denna typ av överläggningar. Arbetsgivaren och arbetstagare/arbetstagarorganisatioen får komma överens om detta själva. Det finns därför inget som hindrar att överläggningar hålls på viss plats eller i viss form, e x internet/telefon/video. Det är emellertid arbetsgivaren som kallar till överläggning. Man gör därför bäst i att inställa sig på den plats och vid den tid arbetsgivaren kallar en eftersom risken annars finns ett arbetsgivaren anses ha fullgjort sin överläggningsskyldighet.

Det ska tilläggas att tillämpligt kollektivavtal kan innehålla avvikande bestämmelser i dessa frågor. Man gör därför bäst i att även konsultera kollektivavtalet om sådant finns på arbetsplatsen.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?