Plats och form för överläggningar enligt LAS 30§

Var skall enligt regelverket överläggning om uppsägning p.g.a. personliga skäl enligt §30 LAS ske med den anställde och dess facklige representant - på plats där den anställde arbetat eller på den ort där företaget har sitt säte och kan sådan överläggning ske via internet/telefon/video-möte?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det arbetsrättsliga regelverket säger ingenting om plats eller form för denna typ av överläggningar. Arbetsgivaren och arbetstagare/arbetstagarorganisatioen får komma överens om detta själva. Det finns därför inget som hindrar att överläggningar hålls på viss plats eller i viss form, e x internet/telefon/video. Det är emellertid arbetsgivaren som kallar till överläggning. Man gör därför bäst i att inställa sig på den plats och vid den tid arbetsgivaren kallar en eftersom risken annars finns ett arbetsgivaren anses ha fullgjort sin överläggningsskyldighet.


Det ska tilläggas att tillämpligt kollektivavtal kan innehålla avvikande bestämmelser i dessa frågor. Man gör därför bäst i att även konsultera kollektivavtalet om sådant finns på arbetsplatsen.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000