Plastbit i färdigmat - vilka åtgärder kan vidtas?

FRÅGA
- FARLIG PLASTBIT I FÄRDIGRÄTT -Hej, jag hittade just en väldigt vass plastbit i hårdplast i ungefär samma storlek som en tumme min färdigrätt från företaget Findus. Hittade den genom att jag var jätte nära på att svälja den tillsammans med en del av maten.Plastbiten verkar vara någon slags industriplast och hade kunnat vara väldigt farlig om jag råkat få den i halsen.Fick inte skador i halsen förutom att den rev mig lite i gommen som tur var så behöver inte någon sjukvård, men det måste ändå vara tillräckligt farlig situation för att jag skall kunna göra någon slags lagligt anspråk mot företaget Findus som har gjort den här färdigrätten?Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand: kontakta butik och tillverkare

Först och främst ska du höra av dig till butiken där du köpte färdigrätten och till Findus, om du ännu inte gjort det. Dels för att förhindra att fler råkar ut för samma sak och dels för att försöka få en kompensation utan att behöva vidta en rättslig åtgärd.

I andra hand: kontakta ARN

Skulle det vara så att de inte går med på kompensation kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att se hur de tycker att problemet ska lösas. Viktigt att nämna är att nämndens beslut enbart är en rekommendation, men de flesta företag väljer att följa den. Om Findus inte skulle rätta sig efter beslutet kan du föra saken vidare till domstol. (http://www.arn.se/)

I tredje hand: stämning i domstol

Du tar tvisten vidare till domstol genom att skicka in en stämningsansökan och där kräva skadestånd av Findus. Plastbiten rev dig i gommen, vilket räknas som en personskada. För att du ska få skadestånd krävs att Findus kan anses ha agerat vårdslöst och att den vårdslösheten ledde till skadan. Det är tyvärr svårt för mig att göra en bedömning kring hur mycket skadestånd du i så fall skulle kunna få, visserligen hade det kunnat gå oerhört illa men som tur var klarade du dig undan med en mindre skada i gommen. Risken finns att det kommer kosta mer att dra det till domstol än vad du kan få i skadestånd, vilket är viktigt att ha i åtanke innan du skickar in en stämningsansökan. (2 kap 1 § skadeståndslagen, du hittar den här)

Som sagt, i första hand bör du kontakta Findus och i andra hand ARN. Känner du att du inte fått tillräcklig upprättelse efter det kan det bli aktuellt att låta en domstol avgöra om du har rätt till skadestånd eller inte.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha hjälp med att exempelvis skriva en stämningsansökan är du varmt välkommen att kontakta Lawline juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?