Plankning på tunnelbanan

FRÅGA
Hur påverkar det, om en person som är villkorligt frigiven efter ett grovt brott, exempelvis blir ertappad för plankning i tunnelbanan. Kan detta ses som bedrägligt beteende
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 9 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) så kan en person som utan att göra rätt för sig tillgodogör sig transport dömas för ringa bedrägeri. Det stämmer att en person som plankar i tunnelbanan alltså kan dömas utifrån denna paragraf. I praktiken sker det dock i princip aldrig, istället använder sig kontrollanterna av lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik vilket innebär att man måste betala en avgift för att man åkt utan giltigt färdbevis.

Sannolikt skulle alltså det faktum att en villkorligt frigiven person blir ertappad för plankning inte påverka någonting, att en person tvingas betala en tilläggsavgift enligt lagen ovan är inget som rapporteras till exempelvis Kriminalvården (som utövar tillsyn över villkorligt frigivna).

Bästa hälsningar,

Sandra Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?