Placerar egendom på privat mark

FRÅGA
Hej! Jag äger en bit skog som gränsar till en sjö. Nu har några kedjat fast en eka i mitt träd samt sågat ner två träd för att få plats med båten. Båten har legat där 3 veckor nu. Jag har lämnat lapp i båten med mitt namn och telefonnummer och bett dom att kontakta mig. Jag vet ej vilka de är. Vad får jag göra? Får jag såga ner det träd de kedjat fast sin båt i så den råkar åka iväg? Får jag konfiskera båten? Får jag kedja fast den och meddela att kedjan öppnas då de ersatt mig för nersågade träd? Vem vänder man sig till för att få hjälp? Polisanmälan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Normalt när någon lämnat egendom på ens mark och inte flyttar den efter tillsägning eller inom rimlig tid kan man begära handräckning hos kronofogdemyndigheten. Då du önskar att båten flyttas hade "vanlig handräckning" passat men du måste ange de inblandades personuppgifter och i detta fallet vet du inte ens vem som placerat båten där och sågat ned träden. Om du skulle få reda på vem som äger båten kan jag råda dig till att begära vanlig handräckning, mer info här. Du borde inte göra något själv med båten, då kan du göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande även fast någon bara lämnat den på din mark. Båten bör inte heller ses som hittegods då ägaren inte verkar ha haft för avsikt att överge den (Det verkar inte vara så när båten är fastkedjad). Det jag kan råda dig till att göra är att ringa polisen och anmäla att någon sågat ned dina träd och placerat en båt på din mark, du har även försökt få personen/personerna att kontakta dig genom att lämna en lapp. Då kan de förhoppningsvis ta reda på båtägaren så du kan begära ersättning av dem eller komma överens om något er emellan!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll