Pinsam video utlagd på internet

Om en kille lägger ut en pinsam video på mig utan min tillåtelse, kan jag anmäla honom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Spridning av film på andra är inte kriminaliserat i sig, men kan utgöra brott under vissa omständigheter. Jag kommer räkna upp dem här.

1. Kränkande fotografering (4 kap 6a § Brottsbalken)

a. Tekniskt hjälpmedel används för bildupptagningen, t.ex. en telefon, och

b. Upptagningen sker i hemlighet, utan att offret vet om det, och

c. Upptagningen sker i ett utrymme som är menat att vara privat, t.ex ett omklädningsrum


2. Olaga integritetsintrång (4 kap 6c § Brottsbalken)

Spridning av...

a. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, eller

b. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd, eller

c. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, eller

d. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller

e. bild på någons helt eller delvis nakna kropp

Detta är inte ett brott om det pga. omständigheterna är försvarligt.

3. Ofredande (4 kap 7 § Brottbalken)

a. Fysiskt antastanden eller annars störande kontakter eller hänsynlöst beteende, och

b. Syftet är att kännbart kränka offrets frid.


Om alla är uppfyllda av i punkt 1 eller 3 är det som hänt ett brott. Om någon av underpunkterna stämmer i punkt 2 är det också ett brott som har skett.


Jag hoppas att du har fått den hjälp du sökte

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo