Personskada vid utövande av sport, skadeståndsskyldighet för arrangör

FRÅGA
Hejsan! Jag råkade ut för en olycka för två veckor sedan då jag och några polare spelade paintball. I företaget i frågas paintballbana fanns skydd i form av trämurar så att säga. Vid ett av dessa skydd fanns det en spik som stod rätt ut med den vassa sidan. När jag låg ner för att ta skydd bakom träplankorna ville jag sedan ta mig upp med handen stödjandes mot skyddet och spiken går rätt in i handen (inte genom som tur var men ändå djupt!). Vi hade lyssnat på regler och liknande innan och där sades inget om att detta kunde förekomma. De erkände själva att det är ett fel från deras sida då de inte kollat banans säkerhet ordentligt (just chefen dock säger sedan i telefon att de "inte har möjlighet att alltid kolla upp banan"). Chefen sa även att vi i ett papper som vi ska skriva under innan spelets gång får läsa att spelet är "på egen risk". Problemet var att vi inte fick något papper och således inte skrivit under något. Kan jag stämma de på något sätt och isåfall hur? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt skadeståndslagen ska den som med uppsåt eller genom oaktsamhet orsakar personskada på annan ersätta skadan, se här. I ditt fall kan vi nog helt utesluta att arrangörerna skulle ha orsakat skadan med flit. Frågan går då vidare till om arrangörerna har varit oaktsamma genom att inte markera eller åtgärda den utstickande spiken. När man gör en sådan bedömning brukar man titta på skaderisken, skadans storlek, huruvida skadan hade kunnat förebyggas samt om den skadevållande hade kunnat förutse att skadan skulle ske.

Enligt min bedömning är arrangörerna skadeståndsskyldiga för din skada, eftersom arrangörerna bör ha kunnat inse att risken för skada var stor och att någon enkelt hade kunnat skada sig vid normalt användande av banan. Den utstickande spiken (som satt på en mycket olämplig plats) hade enkelt kunnat åtgärdas eller markeras ut.

Enligt skadeståndsrättsliga principer brukar man säga att den som deltar i en sport eller liknande aktivitet har gett ett sorts samtycke till "normala" skador som kan uppkomma i samband med aktiviteten. Den skada som du råkade ut för hör däremot, i min bedömning, inte till den art man kan förvänta sig när man spelar paintball. Enligt praxis så har upplåtaren av en anläggning ett ansvar att tillse att anläggningen för sporten är "säker", så till vida att inga oväntade skador riskerar att uppkomma. Slutsatsen av detta är att du troligen har rätt till skadestånd från arrangörerna eftersom de i min bedömning varit vållande till din skada.


Vid personskada ersätts bland annat sjukvårdskostnader, eventuell inkomstförlust (om du varit tvungen att sjukskriva dig) samt ersättning för sveda och värk. För att utfå skadestånd ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Arrangörerna väljer då mellan att erkänna eller förneka skadeståndsskyldighet. Förnekar de skadeståndsskyldighet så kan det eventuellt gå till rättegång. Om du önskar hjälp med att upprätta en stämningsansökan så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här alternativt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85281)