Personskada, grop i asfalten

FRÅGA
Jag gick och trampade snett i en asfaltgrop när vi var ute och gick som följd av detta miste jag balansen och trillade, reflexmässigt försökte jag fånga mig i ett staket varpå jag rev upp ett ca 5cm långt och ca 1cm djup sår i handflatan. Enligt läkaren som opererade min hand mister jag troligtvis en del av känsel i pekfingret. Detta hände på en av kommunens gator i Falkenberg. Hur ska jag gå vidare för att få skadestånd?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skadeståndslagen (1972:207), SkL, gäller skadeståndsanspråk som uppstår utanför avtalsförhållanden. För att du ska ha rätt till ersättning för personskada krävs att någon med uppsåt eller av oaktsamhet vållat skadan, se 2 kap. 1 § SkL.

Jag tror inte att någon med vilja skadat dig genom att inte varna för gropen. Det är möjligt att någon av oaktsamhet vållat din skada. På gick det någon form av gatuarbeten? Hade arbetarna glömt att sätta upp koner eller skyltar? Kan det krävas att de sätter upp koner eller skyltar? Är det en djup grop eller en väldigt liten skada i asfalten? Alla dessa omständigheter spelar roll. Frågan är nämligen om någon borde ha haft skyldighet att vidta åtgärder så att olyckan inte skett, alltså om någon varit oaktsam. Omfattningen av skadeförebyggande åtgärder avgörs genom en avvägning mellan skaderiskernas art och omfattning och de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärderna. Det är svårt att veta utifrån de uppgifter jag har, men jag tror att det finns en möjlighet att få skadestånd från de som borde sätt till att varna för gropen i asfalten.

En eventuell ersättning inkluderar enligt 5 kap. 1 § SkL sjukvårdskostnader, inkomstförluster, tillfälligt psykiskt och fysiskt lidande samt bestående men.

Vad säger ditt försäkringsbolag? En process kan vara kostsam och lång. Det är hursomhelst möjligt att stämma de ansvariga vid tingsrätten (se här om det), ta med fördel hjälp av en jurist.

Lycka till!

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (321)
2020-09-18 Är jag ersättningsskyldig om min studsmatta blåser iväg och skadar annans egendom?
2020-09-13 Kan man få skadestånd om en vän skadar ens bil?
2020-09-12 Vilken ersättning kan man få vid halkskada?
2020-08-25 Polis bryter upp dörr, ersättning?

Alla besvarade frågor (84313)