Personliga rättigheter

2017-01-30 i Bodelning
FRÅGA
HejsanJag och min man har varit tillsammans i 32 år, varav gifta i 28 år i sommar.Har kommit på han så många gånger med att vara otrogen så nu vill jag skiljas, han sitter inne på väldigt många Pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar som han tjänat under åren sm hockey spelare i sverige. Nu vill jag veta om jag kan få något av dom pengarna eller är det som han säger att dom är personliga? har inte skrivit på något papper om detta, och som sagt vi har varit gifta 28 år i sommar, nu vill han ta allt själv.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Vid bodelning finns en möjlighet i 10:3 Äktenskapsbalken att undanta vissa rättigheter från bodelning. Detta gäller rättigheter som ej kan överlåtas samt rättigheter av personlig art (t.ex. om man får sommarstuga i gåva och det föreskrivs att den ej får överlåtas alls, då är sommarstugan undantagen från bodelning. Rättigheter av personlig art är t.ex. upphovsrätter. Här infaller också försäkringsersättning som i framtiden ska ges ut, alltså rätten till försäkringsersättning.

Huruvida en rättighet inte är möjlig att överlåta kan framgå på olika sätt, t.ex. av lag, avtal eller ett villkor i samband med en gåva.

För att reda ut huruvida en rättighet inte kan överlåtas kan man grovt titta på tre grunder.

sociala hänsyn till den berättigade (rätt till lön, pension i allmänhet, underhållsbidrag), den förpliktigades intresse (lön, rätt till jakt och fiske) och, överlåtelseförbud i villkor genom testamente eller gåva av tredje man

En rättighet av personlig art är en rättighet som av sin konstruktion är knuten till den berättigades person, såsom rehabiliteringsbidrag eller upphovsrätt.

Gällande pensioner så kan man titta på följande:

Allmän pension (statlig pension): kan inte överlåtas, träffas av 10:3 ÄktB och får undantas från bodelning. Både av kriterierna sociala hänsyn och den förpliktades intresse.

Tjänstepension (pension som arbetsgivare betalar in, kan liknas med en uppskjuten lönedel): Denna är oöverlåtbar i de flesta fall och får då undantas enligt 10:3 ÄktB, om den är oöverlåtbar eller inte framgår av pensionsavtalet.

Privat pensionssparande (Utöver vad som utgår i form av allmän- och tjänstepension. Individuellt pensionssparande): Kan överlåtas, utgångspunkt är att det ska ingå i bodelning. Finns möjlighet att enligt 10:3 ÄktB att undanta privat pensionssparande om det är oskäligt att det ska ingå i bodelning. Till skillnad från de andra pensionsformerna är alltså detta en form där den sparande gör en aktiv handling.

Jag har nu ovan försökt att beskriva rättsläget, som är något komplicerat. Men kärnan är alltså att rättigheter som är av personlig art samt rättigheter som inte kan överlåtas ska alltså undantas bodelning och tillhör personen själv. Om din makes försäkringar faller under detta så får han undanta dem, annars ska det gå till bodelning

Med vänliga hälsningar,

Marcus Carlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95762)