Personella straffprocessuella tvångsmedel

2015-11-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan :) En nära anhörig är häktad på fredag kommer de vara två veckor sedan första häktesförhandligen. Dem har honom nu för kollusionsfara. Hur länge kan man vara häktad om man anses utgöra kollusionsfara? Tacksam för svar :)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kollusionsfara är en häktningsgrund med vilka menas att det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Det klassas som en illojal handling som syftar till att lägga hinder i vägen för att ett materiellt riktigt utredningsresultat ska uppnås. Kollusionsfara föreligger även om den misstänkte till men för utredningen påverkar andra personer som kan ha upplysningar om brottet, t.ex. vittnen, målsägande eller medmisstänkta.

I RB 24 kap 16 § anges att när en häktningsförhandling har avslutats ska rätten omedelbart meddela beslut i häktningsfrågan. I RB 24 kap 18 § anges att när rätten beslutar om häktning så ska, om åtal inte redan har väckts, rätten sätta ut den tid inom vilken åtal skall väckas. Denna tid får inte bestämmas längre än vad som är oundgängligen nödvändigt. I samma paragraf stadgas i andra stycket att om den utsatta tiden är otillräcklig så får rätten förlänga den. I tredje stycket i samma paragraf anges att om inte åtal väcks inom två veckor skall rätten, så länge den misstänkte är häktad och till dess åtal har väckts, med högst två veckors mellanrum hålla ny förhandling i häktningsfrågan och därvid särskilt se till att utredningen bedrivs så skyndsamt som möjligt. Om det är uppenbart att förhandling inom dessa två veckor skulle vara utan betydelse med hänsyn till utredning eller annan anledning får rätten bestämma om längre tids mellanrum.

Exakt hur länge din anhörige kommer att vara häktad kan jag inte besvara. Däremot ska i regel nya häktesförhandlingar hållas med två veckors mellanrum vari häktningsfrågan ska prövas.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2494)
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?
2020-11-25 Hur lång är preskriptionstid när man tagit strypgrepp på någon annan?
2020-11-24 Kan en person som säljer sex dömas för uppvigling?

Alla besvarade frågor (86425)