Permittering under uppsägningstid

FRÅGA
Hej,Jag undrar om man kan blir permitterad under uppsägningstid?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga, den är mycket aktuell i tider av permittering och ekonomisk nedgång.

Det finns två regler i Lagen om anställningskydd som är relevanta i detta fall.

12 § LAS: "En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare." Lag 1984:1008

21 § LAS: "En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur" Lag 1984:1008

Tillsammans bildar dessa lagar regler som medför att permitteringens villkor inte får påverkas av att personen arbetar under uppsägningstid. Vidare finns praxis som säger att den anställde har rätt till lön och förmåner under uppsägningstiden även om arbetsgivaren inte kräver att den anställda arbetar.

Sammantaget skulle jag hävda att det finns en rätt för arbetsgivaren att permittera de som arbetar på uppsägningstid, men detta innebär ingen ändring i vad arbetsgivaren har för skyldigheter gentemot dessa anställda.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84215)