Penninglån, preskription

2015-10-09 i Preskription
FRÅGA
Vart är tidsgränsen för att kräva tillbaka ett penning lån av en vän
SVAR

Hej!

Preskriptionstiden för en fordran är tio år från att den tillkom, 2 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden avbryts t.ex. om låntagaren betalar eller erlägger amortering eller då långivaren kräver betalning eller på annat sätt skriftligen gör låntagaren uppmärksam på skulden, 5 § PreskL. Avbryts preskriptionen börjar ny preskriptionstid att löpa.

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (535)
2020-07-15 Hur länge kan inkassoföretag vänta med att skicka kravbrev?
2020-06-30 Preskription av fordran
2020-06-30 Är preskription samma sak som skuldsanering?
2020-06-30 Preskription av betalningsansvar

Alla besvarade frågor (81909)