FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription09/10/2015

Penninglån, preskription

Vart är tidsgränsen för att kräva tillbaka ett penning lån av en vän

Lawline svarar

Hej!

Preskriptionstiden för en fordran är tio år från att den tillkom, 2 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden avbryts t.ex. om låntagaren betalar eller erlägger amortering eller då långivaren kräver betalning eller på annat sätt skriftligen gör låntagaren uppmärksam på skulden, 5 § PreskL. Avbryts preskriptionen börjar ny preskriptionstid att löpa.

Mattias VilhelmssonRådgivare