FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt13/05/2019

Penninggåva mellan syskon

Kan en penninggåva ges mellan syskon och finns det något takbelopp eller ska det beskattas?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om syskon kan ge gåvor i form av pengar mellan varandra och om sådan gåva ska beskattas.

Vad säger lagen?

Vad gäller första delen av frågan kan sägas att det inte finns något som hindrar syskon från att ge penninggåvor till varandra förutsatt att det är ens egna pengar man ger bort. Det står alltså en person fritt att lämna en penninggåva till sin bror eller syster.

Vad gäller frågan om sådan penninggåva ska beskattas kan sägas att skatt på olika inkomster framförallt regleras i inkomstskattelagen (IL). Av 8:2 IL framgår att förvärv genom gåva är skattefria. Detta innebär att den som tar emot en gåva inte behöver betala skatt på denna. Av detta följer också att den som ger gåvan inte får dra av skatt för den utgift som gåvan innebär (9:2 2st IL).

Av det ovan sagda framgår alltså att en penninggåva mellan syskon är tillåtet och att någon beskattning av en sådan inte sker. Det finns emellertid anledning att uppmärksamma att gränsen mellan en skattefri gåva och en skattepliktig tjänsteinkomst kan vara mycket tunn. För att en gåva ska vara en gåva i juridisk mening krävs att avsikten med värdeöverföringen är att den ska vara vederlagsfri. Det ska alltså inte finnas något krav på motprestation från gåvotagaren. Om gåvotagaren presterar något i utbyte mot pengarna rör det sig antagligen i juridisk mening om en skattepliktig tjänsteinkomst.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att gåvor är skattefria, men att det är mycket viktigt att ha i åtanke att en gåva föreligger enbart när det sker en frivillig ensidig värdeöverföring som ska gynna endast gåvotagaren, annars kan det röra sig om en tjänsteinkomst som är skattepliktig. Bedömningen brukar vara sträng i fall där detta prövats i domstol, varför detta är viktig att tänka på.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”