Pengar i gåva från makas pappa - giftorättsgods eller enskild?

2017-07-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej på er :)Jag har en liten fråga.Jag och min fru fick pengar av hennes pappa i April - 150,000 kr Det fick vi då gemensamt, och när vi senare åt middagen så sa hennes pappa att vi skulle använda Pengarna till att köpa oss en bättre bil.Som sagt så ett par dagar senare så köpte vi oss en bättre bil Den kostade 98,000 kr, och vi betalde 60,000 kontant och tog 38,000 på lån.Då bara en person kan st¨som ägare för ett fordon så skrev min fru på pappren till transportstyrelsen.Så hon stod som ägare, även om det var vår bil.Nu vill min fru skiljas, det berättade hon för mig den 7/7-17.Skilsmässopappren blev inlämnade till tingsrätten 12/7-17.Samma dag (7/7-17) så flyttade hon över ägandeskapet på bilen till sin pappa.Nu efteråt så säger dom att pengarna var till henne och inte till mig.Men det finns inga papper eller något skrivet om det.Sen ang bilen som jag hävdar är vår tillsammans så har den nu blivit såld, och frugans pappa har pengarna som blev över så han kan ge dom till min fru när jag har flyttat eller skilsmässan är över.Nu undrar jag om det får gå till på detta sättet ?Eller vad kan jag göra ?Jag har varigt med och betalat reparationer, försäkring, lån, skatt mm på bilen som jag anser vara våran och inte bara hennes.Tacksam för svar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Äktenskapsregler återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) se här.

Giftorättsgods eller enskild egendom - ingå eller inte ingå i bodelning?

När skilsmässa sker ska makarnas egendom (giftorättsgods) fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § och 10 kap. 1§ ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är makarnas enskilda egendom, oavsett vem egendomen är skriven på. Enskild egendom är sådan egendom som en make har som till följd av villkor i äktenskapsförord, gåva, testamente eller arv ska vara den makens enskilda egendom. Det krävs alltså ett vilkor från gåvogivaren att gåvan ska utgöra hennes enskilda egendom. Bilen som ni köpt för pengarna blir också hennes enskilda egendom om pengarna genom villkor varit enskild egendom. (7 kap. 1-2 §§ ÄktB). Enskild egendom ingår, till skillnad från giftorättsgods, inte i en bodelning där makarnas giftorättsgods räknas ut, läggs ihop och hälftendelas (11 kap. 1 och 2 §§ ÄktB). Det ligger alltså i hennes intresse att sälja egendom som kan utgöra giftorättsgods.

Sälja eller ge bort giftorättsgods - giltigt?

En make får inte utan den andra makens samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i en inte obetydlig omfattning genom gåva minska sitt giftorättsgods eller använda sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom (11 kap. 4 § ÄktB). Lagregeln tar sikte på överlåtelser som den ena maken avsiktligen gör i syfte att säkra så mycket som möjligt från en framtida skilsmässa till sig själv.

Är pengarna/bilen giftorättsgods eller enskild egendom?

Om hennes pappa inte uttryckligen sagt att pengarna ska vara hennes eller angett detta i ett gåvobrev, så är det hennes giftorättsgods och ska ingå i er bodelning. Det finns inga skriftliga krav på ett sådant villkor men det bör noteras att bevisbördan för att bilen är enskild ligger på den make som hävdar detta. Om det är tveksamt kan det presumeras (antas) att bilen ägs av er båda och alltså utgör giftorättsgods. Du behöver bevisa att hon minskat sitt giftorättsgods i en inte obetydlig omfattning. Bilens värde torde utgöra en inte obetydlig omfattning för er. Förmår hon inte bevisa att bilen är hennes enskilda egendom så ska hennes andel i bodelningen minskas med bilens värde (11 kap. 4 § ÄktB). För att undvika att giftorättsgods undanhålls från bodelning kan du ansöka om att få en boutredningsman förordnad av tingsrätten (9 kap. 7 § ÄktB). Boutredningsmannen är specialiserad på just dessa situationer, läs mer på hemsidan för den tingsrätt inom vilken ort du har din hemvist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2840)
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?

Alla besvarade frågor (94603)