Pedofiliförtal?

FRÅGA
Hej, jag vet inte vart jag ska eller kan vända mig. Så provar här... För ca 2 år sedan så anklagade min dåvarande fru mig för att ha tagit sexuella bilder på vår dotter, och för barnpornografi för ett par bilder hon sett i surfplattan... Hela min värld raserades, och när socialen blev indragna så sattes ruinerna i brand, kvar återstor inte ett något. Jag ville inte leva mera, klarade inte av att jobba, alla vände mig ryggen pga vad min exfru påstod, som inte stämde. Socialen manipulerade min exfru, till att allt skulle vara sant och hon svalde allt med hull och hår. Socialen bröt tom mot lagar för att bryta ner mig till ett erkännande, dom bröt tom mot sekretesslagen under förundersökningen då dom tog del av polisens material, och ringer exfrun och berättar med överdrifft. Detta resulterar i att exfrun blir övertygad om att jag skulle vara pedofil och gjort mig skylldig till saker. Under nästan 2 år kämpade o slet jag för min upprättelse och mina barn, blev friad i både tingsrätten och hovrätten från mina anklagelser. Nu är saker ok, men dom psykiska men jag får leva med, och dom ekonomiska förlusterna svider... Har jag rätt till någon form av skadestånd nu tro? Mvh D
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning! Det brott som eventuellt kan ha begåtts av din exfru är förtal. Förtalsbrottet regleras i Brottsbalken 5 kap 1§ och formuleras enligt följande: "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Din fru har pekat ut dig som sexförbrytare mot barn för myndigheter och er gemenskapskrets. Sexuella övergrepp mot barn är både klandervärt och brottsligt. Frågan går då vidare till om utpekandet efter omständigheterna kan anses försvarligt. Eftersom du inte nämner på vilka indikationer och /eller bevis som din fru pekade ut dig som pedofil blir det svårt att avgöra huruvida det kan anses försvarligt. Mot bakgrund av att en åklagare gjort bedömningen att bevisen var så överhängande att du skulle åtalas (vilket enligt lag kräver att åklagaren gör bedömningen att det kommer bli en fällande dom), lär det ha funnits omständigheter som gjort att det funnits skäl för din fru att tro det hon anklagade dig för, samt att det mot bakgrund av detta även varit försvarligt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92030)