Påverkas vittnesplikten av brottets allvarlighetsgrad?

2016-02-08 i Vittna
FRÅGA
Kan man tvingas till att vittna? Om ja, beror det på brottets allvarlighetsgrad?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om att vittna finns i 36 kap. Rättegångsbalken (RB). Du hittar reglerna här.

Huvudregel
I Sverige har vi s.k. allmän vittnesplikt. Det betyder att den som är kallad till att vittna måste medverka. Vittnesplikten framgår av RB 36:1, se här.

Om en person vägrar ställa upp som vittne riskerar denna att få betala vite. Detta är en form av straffavgift som innebär att denna måste betala en summa pengar. Detta framgår av RB 36:7, se här.

Undantag till den allmänna vittnesplikten
Det finns vissa kategorier av människor som är undantagna från den allmänna vittnesplikten som nämnts ovan. Bland annat undantas makar och släktingar till parten i målet. Detta framgår av RB 36:3, se här.

Det saknar däremot betydelse av vilken allvarlighetsgrad brottet är. Det finns inget undantag till den allmänna vittnesplikten som grundar sig i brottets grad av allvarlighet. Den ovan nämnda huvudregeln om allmän vittnesplikt gäller alltså oberoende av hur allvarligt ett brott är.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (192)
2020-11-15 Måste jag vittna mot min fru?
2020-11-13 vittnesplikt för närstående
2020-11-10 Läsa upp förhör ur förundersökningsprotokollet under huvudförhandling
2020-11-05 Att vittna som närstående

Alla besvarade frågor (86407)