FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/11/2022

Påverkas mitt försörjningsstöd om jag gifter mig?

Hej, jag tänker gifta mig men bo särbo från början och har försörjningsstöd från kommunen. Därför behöver jag veta om min försörjningsstöd påverkas av det? Han ska fortsätta bo i sin bostad och jag i min bostad den första tiden. Sedan ska vi flytta ihop om allting känns rätt. Tusen tack för stöd och svar. 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du och din parter tänker gifta er men fortsätta att bo isär under en tidsperiod för att sedan eventuellt flytta ihop.

Ditt försörjningsstöd kan komma att påverkas av giftermålet

Av 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) följer att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

När man ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om man har rätt till biståndet. Ansökan kommer att bedömas utifrån den sökandes ekonomiska situation och om den sökande i övrigt uppfyller övriga krav som ställs. 

För att ha rätt till försörjningsstöd så ska du själv inte kunna tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, som jag skrev ovan. Förenklat betyder detta att du inte kan täcka dina normala levnadskostnader. Att få kostnaderna tillgodosedda på annat sätt kan exempelvis innebära anhörigas insatser. Därför går underhållsskyldigheten mellan makar enligt 6 kap 1-2 §§ äktenskapsbalken före rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att din make eller makas pensionsmedel samt pengar på banken kommer att räknas med vid beräkningen av dina inkomster och tillgångar vid bedömningen om du har rätt till försörjningsstöd. 

Sammanfattningsvis

Giftermålet med din partner kan alltså komma att påverka ditt försörjningsstöd. Detsamma gäller om du väljer att endast flytta ihop med din partner, utan att gifta er, och leva som sambos. Genom ett äldre avgörande i RÅ 1995 ref 48 gjordes bedömningen att underhållsskyldighet mellan sambos går före rätten till ekonomiskt bistånd. 

Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister.

Vänligen, 

Anna FalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo