FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll22/12/2019

Påverkas en förälders underhållsskyldighet av att barnet får barn?

Jag är 17 år och väntar barn & får inte bo kvar hemma hos min mamma men jag får flytta hem till min bonusmamma. Men min mamma säger att hon inte har någon försörjningsplikt när barnet kommit om jag flyttar, stämmer det?

Om jag skulle bo kvar hemma hos min biologiska mamma när barnet kommer, vad har hon för skyldigheter med försörjning isåfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur underhållsskyldigheten regleras i lag

En barns föräldrar han en underhållsskyldighet (försörjningsplikt) gentemot sina barn (7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken). Den gäller till dess barnet fyller 18 år. Det fortsätter att gälla efter om barnet går kvar i skolan, dock längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken).

Underhållsskyldigheten bestäms med hänsyn till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomisk förmåga, barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken). Underhållet ska föräldrarna sinsemellan betala efter sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st. föräldrabalken). Det innebär att om din mamma skulle vara ekonomiskt svag medan din pappa är ekonomiskt stark så ska din pappa betala mer i underhåll. Är skillnaderna väldigt stora kan din mammas underhållsskyldighet bli mycket litet.

Hur underhållsskyldigheten påverkas av att du får barn

Jag kan inte se någon grund i lag för att din mammas underhållsskyldighet skulle upphöra för att du får ett eget barn. Tvärtom är troligt att dina behov ökar. Eftersom dina behov ska avgöra underhållets storlek talar det istället för att du skulle ha rätt till ett högre underhåll.

Hur underhållsskyldigheten påverkas av att du flyttar hemifrån

Bor du hemma hos din förälder fullgörs underhållsskyldigheten oftast genom att din förälder betalar räkningarna för mat, boendet och kläder (7 kap. 2 § föräldrabalken). Om du flyttar ska underhållsskyldigheten fullgöras genom att betala ett underhållsbidrag istället. Alltså betala i pengar. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte av att du flyttar hemifrån.

Det är dock inte säkert att du får bidrag för allt. Om du själv behöver betala för boendet kan det inte alltid anses skäligt eftersom du hade kunnat bo hemma och dina föräldrar kanske inte har förmågan till att betala det. Det beror helt på anledningen till varför du flyttar och dina föräldrars ekonomiska förmåga. Att du inte kan bo kvar hemma kan tala för ett behov som innebär att dina föräldrar även ska betala det nya boendet.

Kostnad för mat, kläder och andra behov kvarstår dock.

Sammanfattningsvis kan sägas att din mamma är underhållsskyldig till dig åtminstone till dess att du fyllt 18 år. Att du får ett eget barn kan jag inte se skulle ändra på det. Bor du hemma fullgörs skyldigheten oftast av att din mamma betalar räkningarna. Flyttar du kan det bli aktuellt med att hon istället betalar pengar till dig. Vad du har rätt till avgörs genom en skälighetsbedömning avseende ditt behov och dina föräldrars förmåga. Du har kanske inte behov av att flytta hemifrån vilket skulle innebära att om du har kostnader för boendet så omfattas de inte av underhållsskyldigheten. Det stämmer alltså inte det som din mamma säger.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”