Påverkas arvet när barnlös farbror ger gåva till brorsbarn?

Hej, Jag har en farbror som inte har några egna barn. Han vill nu överlåta sin sommarstuga till mig och vi har upprättat ett gåvobrev. Han vill också att gåvan inte ska räknas som förskott på arv och det framgår i gåvobrevet. Min fråga är den dag han går bort vem får ärva hans övriga kvarlåtenskap. Han har två bröder vid liv och två bröder som avlidit. Samt kan det bli något som jag åker på att betala till dödsboet även fast jag fått sommarstugan som gåva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Som jag förstår dig så hade din farbror fyra bröder, och en av dessa är din far. Eftersom din farbror inte har några barn så får han ge sin kvarlåtenskap till vem han vill, ingen har rätt till laglott (7:1 Ärvdabalk motsatsvis).

Sommarstugan

Din farbror har rätt att ge bort sin sommarstuga till dig. Han behöver inte skriva i gåvobrevet att gåvan inte är förskott på arv. När man ger en gåva till någon som inte är ens barn så presumeras det att gåvan inte är förskott på arv. Det betyder att om inget annat är sagt ska gåvan inte räknas som förskott på arv (6:1 Ärvdabalk). Det betyder att din farbror inte behöver skriva att gåvan inte är förskott på arv, det blir så ändå, men det skadar inte heller att vara extra tydlig med vad man vill.

Arvet

Om din farbror inte har skrivit något testamente så kommer arvet att fördelas enligt följande. I första hand ärver barn (2:1 Ärvdabalken), men din farbror har inga barn, i så fall ärver hans föräldrar (2:2 Ärvdabalk), om en av dom inte är i livet delar den levande föräldern och farbroderns syskon på arvet. I så fall får den kvarlevande föräldern 50% av vad farbrodern hade, och syskonen får dela på resterande 50 %, med lika delar vardera. Angående de döda syskonen så träder deras barn istället för sin förälder, och delar då på vad föräldern skulle ha fått. Är båda din farbrors föräldrar döda så fördelas allting jämnt mellan syskonen, och de avlidna syskonens arv tillfaller istället deras barn.

Testamente

Om din farbror inte är nöjd med fördelningen som följer av lagen kan han upprätta ett testamente (9:1 Ärvdabalk). Han har då rätt att bestämma vilka han vill ska ärva honom. Bara barn har en ovillkorlig arvsrätt, har man inga barn har man alltså rätt att lämna sin kvarlåtenskap till vem man vill.

Återbetalningsskyldighet

Eftersom din farbror inte har några barn har ingen rätt till laglott. Därmed kan ingen invända att gåvan kränker laglotten. Din farbror är fri att skänka bort sin egendom, eller testamentera över den, på vilket sätt han vill. Även om det skulle innebära att något eller alla hans syskon blev arvslösa.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba EkstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo