Påverkas arvet av längden på äktenskapet?

FRÅGA
Min pappa avled i höstas och vi ska nu göra arvsskiftet. Jag är särkullbarn och min pappa hade två barn med kvinnan han levde med. Då han blev sjuk och förloppet gick fort valde de att gifta sig. Påverkas arvet av längden på äktenskapet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvet bör inte kunna påverkas av längden på äktenskapet. Som efterlevande make kan man bestämma om bodelning eller inte ska ske innan arvskiftet. Man kan bestämma att bodelning inte ska ske då den andra maken avlidit, enligt 12:2 ÄktB. Detta betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Annars kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB.

Vid en bodelning kan äktenskapets längd spela roll. Det finns en skevdelningsregel i 12:1 ÄktB som innebär att man kan jämka bodelning med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är oskäligt. Denna regel gäller dock bara vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad och inte dödsfall. Vidare finns det inget som talar för att längden på äktenskapet skulle påverka arvet på något sätt.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1113)
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?

Alla besvarade frågor (96551)