Påverkas arv efter avliden bror av ett tidigare arv från avliden make där efterarvingar finns?

2017-07-05 i Arvsordning
FRÅGA
Har efter min avlidne make ett arv med fri förfoganderätt där särkullbarnen är efterarvingar till en framräknad kvotprocent. Har nu erhållit ett arv efter min nyligen avlidne bror där jag ärver hälften av hans tillgångar.Kan jag ta emot och disponera detta arv utan att det påverkar arvet efter min avlidne make (alltså att det nya arvet inte ingår i efterarvet till särkullbarnen)?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken. Vad gäller särkullbarn är huvudregeln att de har rätt att få ut sitt arv redan genom sin förälders död och kan därmed kräva den efterlevande maken på sin del. Särkullbarnet kan dock avsäga sig denna rätt, och arvet tillfaller då den efterlevande maken (3 kap 1 §). När den efterlevande maken i sin tur avlider får särkullbarnet ut sin kvotdel från sin förälder. Eftersom arvet verkar ha tillfallit dig utgår jag från att särkullbarnen har avsagt sig sin rätt att få ut arvet direkt.

Det finns ingen bestämmelse som gör att förekomsten av efterarvingar till din avlidne makes arv påverkar arvet som tillfallit dig efter din bror. Det nya arvet ingår alltså inte i efterarvet till särkullbarnen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94270)