Påverkar uppgift om ringa narkotikabrott i belastningsregistret möjlighet till anställning inom vården?

2019-04-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! För två år sedan blev jag dömd för ringa narkotikabrott. Nu till sommaren så har jag tänkt att jobba som vårdbiträde inom hemtjänst alternativt vårdboende i Sverige och jag är rätt säker på att arbetsgivaren kommer att be mig visa upp mitt belastningsregister. Hur stor är chansen att jag får jobbet trots mitt register? Eller är det mer våldsbrott och stöld som tas i åtanke? Samt, tar de i åtanke hur man har skött sig efter brottet, t.ex. att man har jobbat och studerat och uppvisar en tydlig förbättring.Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret och gallring efter viss tid

Det framgår av din fråga att du blev dömd för ringa narkotikabrott för två år sedan. Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader, (2 § Narkotikastrafflagen). Hur länge en sådan uppgift finns kvar i belastningsregistret framgår av (17 § Lag om belastningsregister). Uppgifter om böter finns till exempel kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten. Uppgifter om fängelsestraff finns kvar i belastningsregistret i tio år räknat från frigivning. Förekomsten av en s.k "prick" i belastningsregistret kan påverka din möjlighet att bli anställd men behöver inte nödvändigtvis göra det.

Vilka uppgifter kan arbetsgivaren ta del av?

Det är obligatoriskt för arbetsgivare att genomföra en registerkontroll av den som ska anställas inom hem för vård eller boende av barn eller boenden som tar emot barn, (9 § Lag om belastningsregister). Vid en obligatorisk registerkontroll ska dock inte alla brott som finns registrerade tas med i det utdrag som ska visas för arbetsgivaren. Brott som syns vid en registerkontroll av den som ska anställas vid sådant hem för vård eller boende av barn är bland annat; olika våldsbrott, sexualbrott, olaga hot, barnpornografibrott, brott mot narkotikastrafflagen, etc, (22 § Förordning om belastningsregister).

Det är alltså när det rör just arbeten som involverar sådan kontakt med barn som obligatorisk registerkontroll utförs. När det gäller övrigt arbete inom vården utförs ingen obligatorisk registerkontroll av den som avses anställas men enskilda arbetsgivare inom vårdsektorn har istället rätt att begära ut uppgifter ur registret om det behövs för att pröva anställningens lämplighet, (10 § Lag om belastningsregister).

Sammanfattning

Hur belastningsregistret kan påverka din chans till anställning i ditt fall är svårt att säga exakt. Vad som visas ur registret beror som sagt på vad arbetsgivaren har för krav. För många arbeten som involverar kontakt med barn, exempelvis arbete vid hem för vård eller boende av barn, ska en obligatorisk registerkontroll göras. Vid en sådan registerkontroll visas dock inte alla brott som kan finnas med i belastningsregistret utan de speciellt listade brotten. En uppgift om brott mot narkotikastrafflagen är, bland annat, en sådan uppgift som visas vid en registerkontroll vid anställning vid vissa boenden som tar emot barn. Vid övriga arbeten inom vårdsektorn föreligger ingen sådan obligatorisk registerkontroll men arbetsgivaren har rätt att begära ut uppgifter ur registret om det behövs för att pröva anställningens lämplighet. Hur en sådan eventuell lämplighetsbedömning går till eller vad som enskilda arbetsgivare tar hänsyn till kan jag inte svara på. I allmänhet har arbetsgivare en väldigt vidsträckt anställningsfrihet och samtliga omständigheter tas med i beräkningen vid eventuell anställning.

Hoppas du fått klarhet i din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Lycka till!

Vänligen,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1003)
2019-09-23 Var hittar man domslut?
2019-09-22 Vad händer med min änkepension om jag gifter mig?
2019-09-20 Bör jag ändra min folkbokföringsadress när jag inte bor kvar i fastigheten längre?
2019-09-16 Om någon är folkbokförd på fel adress kan detta anmälas till Skatteverket

Alla besvarade frågor (73015)