Påverkar tidigare brottslighet sannolikheten att bli dömd för ett nytt brott?

2020-10-03 i Påföljder
FRÅGA
Hej, om en person får en polisanmälan efter snatteri. Hur länge ligger polisanmälan kvar? Så om en person har snattat en gång kan poliserna då ses de om man skulle göra det igen efter ungefär ett halv år och därefter bli dömd för att man har gjort det flera gånger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huruvida man blivit anmäld eller dömd för ett brott tidigare påverkar inte risken för att bli dömd i framtiden. Man blir dömd för ett brott om man uppfyller rekvisiten/förutsättningarna för brottet, haft uppsåt (eller för vissa brott oaktsamhet) till brottet och åklagaren uppfyller beviskraven för brottet. Du kan alltså bli dömd för ringa stöld oavsett om du blivit dömd eller anmäld för det tidigare eller inte. Tidigare brottslighet kan dock påverka vilket straff du får (29 kap. 4 § BrB samt 30 kap. 4 § 2 stycket BrB). För ringa stöld eller straffet böter eller fängelse i sex månader (8 kap. 2 § BrB).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92105)