Påverkar tidigare brottslighet domstolens bedömning vid nytt brott?

2020-04-12 i Påföljder
FRÅGA
Rattfylla för 20 år sedan. Har domstolen rätt att ta med det i bedömningen för liknande brott år 2020? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om man tidigare har dömts för rattfylla och sedan begår ett liknande brott kan det påverka domstolens val av påföljd. Bestämmelser om påföljder vid brott finns i brottsbalken (BrB).

Tidigare brottslighet kan tala för fängelsestraff vid nytt brott

I Sverige finns en presumtion mot att välja fängelse som påföljd, och domstolen ska med andra ord bara utdöma fängelse när det verkligen behövs. Om man tidigare har dömts för brott kan det dock vara någonting som talar för att fängelse väljs som påföljd (30 kap. 4 § BrB). Vid bedömningen av om fängelse ska väljas som påföljd väger domstolen in också andra faktorer, och enbart tidigare brottslighet gör alltså inte att man per automatik får ett fängelsestraff.

Tidigare brottslighet vägs också in i straffmätningen

Tidigare brottslighet kan också påverka den så kallade "straffmätningen" (29 kap. 4 § BrB). Det är vid straffmätningen som domstolen i det enskilda fallet bestämmer vilket straff man får, till exempel hur höga böter man ska betala eller hur långt fängelsestraff man ska avtjäna. Om man för det tidigare brottet fick böter som straff kan ett återfall med andra ord göra att bötessumman vid det nya brottet blir högre.

Brott som begicks för länge sedan påverkar inte domstolens bedömning

När domstolen tar hänsyn till tidigare brottslighet är utgångspunkten att brott som begicks för mer än cirka 4 år sedan saknar betydelse. Brott som begicks för länge sedan påverkar alltså varken straffmätningen eller valet av påföljd. Eftersom det brott som du beskriver begicks för 20 år sedan har jag därför svårt att tro att det skulle påverka domstolens bedömning i ditt fall.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91059)