​Påverkar straffvarning svensk medborgarskap?

2020-01-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag har gjort ett brott och jag fick straffvarning från polisen och det ska sätta kvar i 3 år sen tarborts Påverkar den här (sträffvarningen på svenskmedborgareskap eller inte. Det är inte straff eller böter det är bara straffvarning .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du har svensk medborgarskap.

För att svara på din fråga kommer Lag om svenskt medborgarskap att bli tillämplig.

När kan en person förlora sitt medborgarskap?

En person kan förlora sitt medborgarskap när han eller hon fyller 22 år och om denne har en svag anknytning till Sverige. Det sagda gäller för en person som är född utomlands och aldrig haft boplats (hemvist) i Sverige och att personen inte heller har besökt Sverige för att träffa en nära som exempelvis sitt barn eller maka, (14 § första stycket Lag om svenskt medborgarskap).

En person kan även förlora sitt medborgarskap när denne ansöker om befrielse från det svenska medborgarskapet, under förutsättning att han eller hon saknar boplats (hemvist) i Sverige, (15 § första stycket Lag om svenskt medborgarskap).

Utifrån din fråga förstår jag att du har boplats (hemvist) i Sverige och att du aldrig har ansökt om att befrias från ditt svenska medborgarskap, så innebär det att ditt svenska medborgarskap inte kommer att påverkas för en straffvarning.

Sammanfattningsvis kommer ditt svenska medborgarskap att inte påverkas för att du har fått en straffvarning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det något ytterligare som du undrar rekommenderar jag Lawlines kompetenta jurister som kommer att hjälpa dig otroligt bra!

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?