Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?

Min son blev dömd för ringa narkotika brott för ett år sedan . Det var inte i domstol utan han träffade poliser för samtal på rättscentrum i polishuset . Han fick sedan böter. Finns detta i något register som kommer att påverka lämplighetsintyg när han nu vill ta körkort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som behandlar körkortstillstånd finns i körkortslagen. Även lag om belastningsregister ska vi kika i.

Belastningsregistret
Du skriver att ärendet angående din son inte har hamnat i domstol. Han har dock genom ett beslut från polisen ålagts böter för brottet. Dessa uppgifter kommer att registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Dessa uppgifter kommer att finnas kvar i 5 år innan de försvinner (17 § punk 9 lag om belastningsregister).

Körkortsmöjligheter
Det är transportstyrelsen som har till uppgift att bedöma om en person är lämpad att ta körkort eller inte (3 kap 2 § körkortslagen). Lämpligheten med hänsyn till personliga förhållanden förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om en person har fällts för narkotikabrott är alltså detta något som Transportstyrelsen kan ta hänsyn till i sin lämplighetsbedömning. Det kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nyktert hänseende.

Det ska dock nämnas att lämplighetsbedömningen är en helhetsbedömning. Att din son har gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott betyder inte uteslutande att han skulle bedömas vara olämplig, men det kan tyvärr påverka lämplighetsbedömningen.

Sammantaget
Transportstyrelsen gör dock en bedömning i varje enskilt fall och det är därmed svårt för mig att svara på hur brottet kommer att påverka din sons körkortsmöjligheter. Men som svar på din fråga så kan det komma att påverka lämplighetsbedömningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”