Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?

2021-04-09 i Trafik och körkort
FRÅGA
Min son blev dömd för ringa narkotika brott för ett år sedan . Det var inte i domstol utan han träffade poliser för samtal på rättscentrum i polishuset . Han fick sedan böter. Finns detta i något register som kommer att påverka lämplighetsintyg när han nu vill ta körkort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som behandlar körkortstillstånd finns i körkortslagen. Även lag om belastningsregister ska vi kika i.

Belastningsregistret
Du skriver att ärendet angående din son inte har hamnat i domstol. Han har dock genom ett beslut från polisen ålagts böter för brottet. Dessa uppgifter kommer att registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Dessa uppgifter kommer att finnas kvar i 5 år innan de försvinner (17 § punk 9 lag om belastningsregister).

Körkortsmöjligheter
Det är transportstyrelsen som har till uppgift att bedöma om en person är lämpad att ta körkort eller inte (3 kap 2 § körkortslagen). Lämpligheten med hänsyn till personliga förhållanden förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om en person har fällts för narkotikabrott är alltså detta något som Transportstyrelsen kan ta hänsyn till i sin lämplighetsbedömning. Det kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nyktert hänseende.

Det ska dock nämnas att lämplighetsbedömningen är en helhetsbedömning. Att din son har gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott betyder inte uteslutande att han skulle bedömas vara olämplig, men det kan tyvärr påverka lämplighetsbedömningen.

Sammantaget
Transportstyrelsen gör dock en bedömning i varje enskilt fall och det är därmed svårt för mig att svara på hur brottet kommer att påverka din sons körkortsmöjligheter. Men som svar på din fråga så kan det komma att påverka lämplighetsbedömningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96356)