FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt29/07/2020

Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?

Hej!

För två dagar sedan råkade jag köra bil i en väg som är förbjudet att i köra i med fordonet. Med tanken på att det fanns skylt som visar detta vilket jag märkte inte när jag körde. Jag blev stopad av polisen och fick Ordningsbot på 1000 och har 30 dagar att betala den. Jag ska snart ansöka om svenska medborgare och min fråga är påverkar den min ansökan? Jag kommer abslout att betala den men jag är lite orolig eftersom detta räknas som ett brott. Och påverkar detta mig om jag ska ansöka om ett nytt jobb ifall du frågar efter belastningsregistret?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En ordningsbot utfärdad av polis registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Uppgiften försvinner efter 5 år, och då kommer ingen att kunna se att du är dömd för brottet (17 § 9 punkten lag om belastningsregister).

Krav för medborgarskap

För att få ett svenskt medborgarskap måste du uppfylla vissa krav. Dessa går att hitta på Migrationsverkets hemsida. Det krav du kan få problem med på grund av din ordningsbot är kravet på att ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Vid prövning av det här kravet hämtas information in från bland andra polisen. Eftersom du dömdes till ordningsbot så bör inte någon karenstid (tid du måste vänta innan du får ansöka om svenskt medborgarskap) gälla för dig vid ansökan. Personligen tror jag, om du i övrigt uppfyller kraven på att ha levt ett skötsamt liv i Sverige, att domen inte kommer att hindra dig från att få svenskt medborgarskap. Bedömningen görs dock av Migrationsverket, och det går tyvärr inte att säga säkert hur de kommer ta ställning till domen. De kommer att göra en helhetsbedömning av din situation.

Påverkar domen framtida jobbsökande?

Vissa arbetsgivare kan kräva utdrag ur belastningsregistret vid anställning (9 § 2 st. lag om belastningsregister). Detta innebär dock inte att de kan se samtliga uppgifter i ditt belastningsregister (21-22 §§ förordning om belastningsregister). Om du till exempel söker jobb inom skola så kommer det utdraget du lämnar in inte att visa att du blivit dömd för brottet i fråga. Jag bedömer att du inte bör få några problem med att söka nytt jobb med den domen du har, eftersom den inte gäller ett särskilt allvarligt brott.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor eller oklarheter är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?