Påverkar hemlöshet arvsrätt?

Hej jag undrar en sak om man har ett syskon och den syskonet har ingen bostad eller någon adress. Är inte skriven nånstans (hemlös). Vad händer då när ena föräldern går bort, vem får ärva ena förälderns bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något testamente eftersom du inte nämner något om det. Ifall det skulle finnas ett testamente förändrar det svaret.

Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämpligt.

Vem ska ärva?

De som i första hand ska ärva en förälder är förälderns barn. Barnen ska dela lika på arvet, ÄB 2 kap. 1 §. Att det ena av barnen skulle vara bostadslös påverkar inte dennes rätt till arv. Förälderns barn ska alltså dela lika på arvet. Ifall föräldern skulle gå bort så görs först en bouppteckning där huset värderas. När hela förälderns kvarlåtenskap har värderats ska barnen dela lika på detta. Att vara hemlös påverkar alltså inte någons rätt till arv.

Hoppas du fått svar på din fråga

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”