Påverkar en varning min möjlighet att ta CE-körkort?

2020-12-13 i Trafik och körkort
FRÅGA
jag har varning på min bil körkort och jag vill nusöka på CE körkort kan jag få avslag eftersom jag har varning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om körkort finns i körkortslagen (KkL). Jag tolkar din fråga som att du fått en varning istället för att ditt körkort återkallats (5 kap. 9 § KkL). Du undrar nu om varningen påverkar din möjlighet att få CE-körkort.

Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § första stycket KkL). Att en person är lämplig med hänsyn till sina personliga förhållanden betyder att personen inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § andra stycket KkL). Om man tidigare gjort sig skyldig till exempelvis rattfylleri eller fortkörning, så kan det påverka möjligheten att ta körkort.

Din möjlighet att ta CE-kökort beror alltså på varför du fick varningen. Varningen skulle kunna hindra att du får ta körkort, men det är inte säkert. Jag kan tyvärr inte ge ett säkert svar eftersom jag inte vet anledningen till varför du fick varningen. Transportsstyrelsen kommer göra en bedömning om du uppfyller de krav jag beskrev ovan, och sedan fatta ett beslut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91196)