Påverkar en renovering arvet?

FRÅGA
Hej. Vår mor dog för några månader sedan och efterlämnade en del pengar och kolonilott. Vi är tre syskon nominerade skall dela på arvet. Nu visar sig att en av mina syskon har renoverat stugan utan vi andra visste. Hon tror att hon får den i och med renoveringen. Det ligger fortfarande i dödsbo.
SVAR

Hej, och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Du hittar reglerna här.

Som huvudregel ska du och dina syskon dela lika på arvet från er mor. Detta innebär att pengarna och kolonilotten ska delas på tre och jämt fördelas mellan er syskon. Detta framgår av 2:1 ÄB, som du hittar här.

Eftersom det inte finns något undantag som säger att ditt ena syskon har rätt att ärva kolonilotten för att denne har renoverat den gäller den ovan nämnda huvudregeln. Detta innebär att renoveringen av kolonilotten förändrar inte eran rätt till att ärva denna, utan du och dina två syskon ska dela lika på hela arvet från er mor, och alltså även dela lika på värdet av den renoverade kolonilotten.

Kolonilotten ska vid arvsskiftet uppgå till marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses det värde kolonilotten har på den marknad den bjuds ut, det vill säga vad den vid dagen för skiftet är värd på bostadsmarknaden.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1042)
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning
2021-02-18 Att inte kalla en bröstarvinge till bouppteckning

Alla besvarade frågor (89533)