Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?

2021-01-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Påverkar den nya pandemilagen bjudningar i hemmet så som exempelvis middagar och fester?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, nedan kallad pandemilagen.

Svaret på din fråga är nej, den nya pandemilagen påverkar inte bjudningar så som middagar och fester i hemmet. Däremot påverkar pandemilagen privata tillställningar som äger rum utanför hemmet, t.ex. i en hyrd lokal.

Begränsning av privata sammankomster

I 5 § pandemilagen finns det en uppräkning över vilka verksamheter och platser som kan begränsas enligt lagen. Av femte punkten framgår det att platser för privata sammankomster kan begränsas. Detta innebär att regeringen kan besluta att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet och som inom denna verksamhet använder eller upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en privat tillställning eller sammankomst, ska vidta smittskyddsåtgärder som regeringen beslutar (11 § pandemilagen). T.ex. så omfattas en person som arbetar med att hyra ut festlokaler av lagen. Sådana åtgärder som avses kan t.ex. vara att begränsa antalet personer eller tiden för vilken tillställningen får äga rum. I 6 kapitlet 1 § förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har regeringen beslutat om begränsning i form av att det i en lokal som upplåts (t.ex. hyrs ut) till en privat sammankomst får vistas högst åtta personer.

Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek

Den nya pandemilagen öppnar också upp en möjlighet för regeringen att besluta om ett förbud att samlas i ett sällskap av viss storlek på en plats dit allmänheten har tillträde (12 § pandemilagen). Att anordna en privat fest i form av en picknick i en park dit allmänheten har tillträde skulle alltså kunna förbjudas genom lagen, men eftersom det bara är platser dit allmänheten har tillträde som kan förbjudas så skulle alltså inte fester eller middagar i hemmet omfattas av ett sådant förbud.

Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1289)
2021-05-10 Vad innebär skälig levadsnivå?
2021-05-08 Fast praxis
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?

Alla besvarade frågor (92130)