Påverkar brott som begåtts innan 15 års ålder chansen att bli antagen till polisutbildningen?

2020-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag vill söka till polisutbildningen men är orolig inför säkrethetsprövningen. Det är så att jag blev tagen för snatteri när jag var 13-14 år något som jag ångrar enormt mycket. Summan låg ca 100 kr och polisen kom. Så nu undrar jag om det kommer att påverka mig att söka och minska chansen att komma in? Kan dem se vad jag gjorde och kan jag se själv om jag har hamnat i registret hos polisen. Den brottsregister som jag kan se är det den som dem kollar också eller är det en mer "hemlig" som bara dem har tillgång till? Och om de frågar mig om brottet skall jag säga att inget brott har begotts eftersom det kanske inte finns i registret? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Belastnings- och misstankeregistret kommer att kontrolleras vid säkerhetsprövningen

Vid säkerhetsprövningen tar polisen reda på om du som sökande till polisutbildningen är godkänd ur säkerhetssynpunkt enligt säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att de kommer att kontrollera belastningsregistret samt misstankeregistret (14 § säkerhetsskyddslagen). Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som har fått påföljd efter att ha begått ett brott, och misstankeregistret innehåller uppgifter om personer som är misstänkta för brott.

Brott som man har begått innan man fyllde 15 år registreras inte

Eftersom du var under 15 år när brottet begicks var du dock inte straffmyndig (1 kap. 6 § BrB). Jag förutsätter därför att du inte fick någon påföljd för brottet, vilket innebär att händelsen inte är registrerad i belastningsregistret. För att finnas med i misstankeregistret krävs det också att brottet har begåtts efter det att man har fyllt 15 år, och du borde därför inte heller finnas registrerad där.

Om du ändå är osäker kan du själv begära ett utdrag ur belastningsregistret på polisens hemsida. Detta är alltså samma register som polisen själva kommer att kontrollera vid säkerhetsprövningen.

Dina chanser att bli antagen kommer med största sannolikhet inte att påverkas

Du finns alltså med största sannolikhet inte med i varken belastningsregistret eller i misstankeregistret. Detta innebär med andra ord att snatteribrottet inte kommer att påverka dina chanser att komma in på polisutbildningen. Även om du väljer att berätta om händelsen har jag mycket svårt att tro att det skulle minska dina chanser att bli antagen, eftersom det rör sig om ett lindrigt brott som dessutom begicks i ung ålder.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2440)
2020-09-26 Polisens rätt att kvarhålla och kroppsvisitera ungdomar med alkohol?
2020-09-23 Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?

Alla besvarade frågor (84371)