Påverkar äktenskapsförord arvet?

2021-04-28 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Om två personer gifter sig och båda har barn i tidigare äktenskap men inga gemensamma barn, vem/vilka ärver vad om tex maken avlider? Och vad gäller om det finns ett äktenskapsförord upprättat vs om det inte finns något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar nedan utgå från vad som händer om det inte finns ett testamente och att arvet därmed fördelas enligt den legala arvsordningen som framgår av ärvdabalken (ÄB). Sedan kommer jag gå in på vad ett äktenskapsförord har för betydelse för arvet.

Vem ärver?

Huvudregeln är att arvet fördelas lika mellan den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är barn till den avlidne. Om den avlidne var gift så tillfaller dock arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken har rätt att förfoga över tillgångarna under sin livstid, det vill säga har rätt att till exempel sälja eventuell egendom eller använda eventuella pengar. Maken kan dock inte testamentera bort arvet. I praktiken innebär det att arvet tillfaller den efterlevande maken och att bröstarvingarna kommer få ut sin del av arvet när den efterlevande maken dör.

Finns det särkullbarn så kan detta påverka arvet. Särkullbarn är barn till den avlidne, men som inte är barn till den efterlevande maken. Om det finns särkullbarn så har det rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att särkullbarnens del av arvet inte kommer att tillfalla den efterlevande maken. Särkullbarn har dock en möjlighet att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande maken. Då tillfaller särkullbarnets del av arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt, på samma sätt som om det finns gemensamma barn. Om särkullbarnet väljer att avsäga sig arvet så kommer de få ut sin del av arvet vid den efterlevande makens död (3 kap. 9 § ÄB).

I ditt fall så innebär det att särkullbarnen till maken kommer att ha rätt att få ut sin del av arvet direkt, eller att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande makan. Då kommer särkullbarnen få ut sin del av arvet när makan dör. Makans barn kommer inte att ärva någonting från den avlidne maken eftersom de inte är hans bröstarvingar.

Vad gäller om det finns ett äktenskapsförord respektive om det inte finns något?

Regler kring äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ett äktenskapsförord reglerar om egendom i ett äktenskap ska vara enskild eller giftorättsgods (7 kap. 3 § ÄktB). Äktenskapsförordet påverkar fördelningen vid en eventuell bodelning. En bodelning ska som utgångspunkt göras vid en äktenskapsskillnad eller när en make dör (9 kap. 1 § ÄktB, 1 kap. 5 § ÄktB).

Vid en makes död ska man alltså göra en bodelning. Om det då finns ett äktenskapsförord så kommer detta påverka vilken egendom som är makarnas enskilda egendom och inte ska ingå i bodelningen. Detta innebär att den ena makens tillgångar kan bli antingen större eller mindre än den andres. Om det finns gemensamma barn så skulle ett äktenskapsförord inte alls påverka utgången av arvet då man först ärver den ena maken vid dennes död och sen den andra maken vid dennes död. I slutändan kommer man ändå ha ärvt lika mycket som om ett äktenskapsförord inte hade funnits eftersom man ärver båda makarna. Om det däremot finns särkullbarn så kan ett äktenskapsförord påverka arvet, beroende på hur mycket tillgångar makarna har. Detta beror på att man endast ärver en av makarna istället för båda och därmed påverkas särkullbarnens arv av storleken av varje makes tillgångar.

Alltså, om maken till exempel har mycket enskild egendom, medan makan har mindre enskild egendom så innebär ett äktenskapsförord att särkullbarnen till maken kommer få ett större arv än särkullbarnen till makan. Finns det inget äktenskapsförord så delas makarnas egendom jämnt mellan dem, vilket gör att arvet till vardera makes särkullbarn kommer bli lika stora. Genom ett äktenskapsförord kan man alltså skydda sitt arv från att tillfalla den efterlevande makens särkullbarn, i alla fall om man är den maken med störst tillgångar.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1675)
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

Alla besvarade frågor (96466)