Påverkar äktenskap anknytningsansökan

Hej

Jag har haft ett långtdistansförhållande med min turkiska pojkvän som är bosatt i Turkiet. Vi har varit tillsammans i snart 3 år. Under dessa 3 år har jag varit den som rest till Turkiet, då han inte har kunnat resa hit. Anledningen till att han inte har kunnat besöka mig är att han har fått avslag på sin visumansökan (ambassadens anledning till detta är att han inte har ett "fast" jobb, då han jobbar som personlig tränare på ett gym, samt hans låga ålder, han är 27 år gammal).

Då vi har varit tillsammans ett tag nu och eftersom jag inte är benägen att flytta till Turiket just nu (pg.a. jobb och familj i Sverige) vill jag att han ska flytta till Sverige så vi kan leva ett liv tillsammans här. Om jag åker till Turkiet och gifter mig med honom där och därefter kommer tillbaka till Sverige och ansöker om ett nytt visum åt honom (han kan som sagt inte komma hit så vi kan gifta oss här, annars hade vi gått den vägen). Kan ett giftermål i Turkiet påskynda processen att han kan komma hit till Sverige? Eller vad är det som krävs för att vi ska kunna leva tillsammans i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!
Jag kommer dela in dina funderingar i två olika frågor för att underlätta svaret.

1. Kan giftermål påskynda processen?
Eftersom du nämner att du vill att han ska flytta till Sverige för att ni ska leva tillsammans tolkar jag det som att ni vill göra en anknytningsansökan. Detta kan din partner göra om ni är gifta/sambo men även om ni planerar att gifta er/planerar att bli sambos, bland annat. Jag kommer diskutera de olika alternativen nedanför för att göra det tydligare. Han kan då söka om uppehållstillstånd på grund av hans anknytning till dig

Vad är det för skillnad om man är gift eller inte?

- I 5 kap. 3 § Utlänningslagen (UtlL) finns en presumtionsregel om att uppehållstillstånd ska ges till utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige.
- I 5 kap. 3a § UtlL finns en regel för utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande, denna blir alltså tillämplig om ni enbart planerar att gifta er eller planerar att bli sambos. I den regeln finns ingen presumtionsregel, utan lagen säger istället att uppehållstillstånd får ges till utlänning som planerar att ingå äktenskap med en person som är bosatt i Sverige. Observera även att här kommer det göras en prövning om ert förhållande framstår som seriöst.


Det kan därför finnas fördelar med att vara gifta eftersom lagen säger att uppehållstillstånd ska ges till utlänning som är gift med en person bosatt i Sverige. Observera dock att försörjningskravet fortfarande är relevant, och om försörjningskravet inte är uppfyllt så bryts presumtionen och uppehållstillstånd får nekas trots att ni är gifta.

Sammanfattningsvis: Den enda skillnaden är alltså att det finns en presumtion för att uppehållstillstånd ska beviljas om man är gift. Denna presumtionen finns inte om man enbart har avsikt att gifta sig/avsikt att bli sambos, men man får beviljas uppehållstillstånd även då.

2. Vad är det som krävs för att ni ska kunna leva tillsammans i Sverige?
Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig om han ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det finns vissa krav vad gäller försörjning och bostad som ligger på dig i detta fallet för att du ska kunna vara anknytningsperson.

Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön, arbetslöshetsersättning osv. Hur mycket inkomst man måste få för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum.

Sammanfattningsvis: Ska ni göra en anknytningsansökan innebär det att det finns vissa krav på dig som anknytningsperson. Du måste kunna försörja både dig själv och honom för att uppehållstillstånd ska beviljas. Att gifta er kan alltså inte påskynda processen men ett giftermål kan däremot öka chanserna att uppehållstillståndet beviljas. Observera dock att försörjningskravet måste vara uppfyllt även när ni är gifta, om kraven inte är uppfyllda kommer ansökan att nekas.

Jag hoppas att det gav svar på dina frågor!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000