Påverka vittnen vid rättegång

2016-06-13 i Vittna
FRÅGA
Får ett ombud påverka motpartens vittnen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett vittne som motparten åberopat förhör med ska inledas av motparten enligt Rättegångsbalken 36 kap 17 § st1. Enligt Rättegångsbalken 36 kap 17 § st2 har sedan den andre parten rätt att ställa frågor till vittnet. Huvudregeln är att inga ledande frågor får ställas. Enligt Rättegångsbalken 36 kap 17 § st 5 framgår dock att ledande frågor kan vara tillåtna för att kontrollera vittnets utsagas sanningshalt. På detta sätt kan det delvis sägas vara tillåtet att påverka vittnet vid förhöret i domstol.

Det är aldrig tillåtet att försöka förmå någon att vittna falskt, ombudets kontakt med vittnet både vid huvudförhandling och innan måste vara i syfte att få fram en korrekt bild av aktuellt händelseförlopp. Straffansvar kan aktualiseras enligt Brottsbalken 15 kap 1 § för den som medvetet ljuger i domstol, och även för den som förmått denne till att ljuga enligt Brottsbalken 23 kap 4 §.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (187)
2020-10-08 Vittnesplikt för minderåriga och möjligheten att ändra osanna utsagor
2020-10-01 Måste man som vittne inställa sig vid förhör och förhandling?
2020-09-11 Är min flickvän skyldig att vittna vid rättegång?
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister

Alla besvarade frågor (85175)