Påstått trafikbrott begånget utomlands - vilken domstol kan döma?

2019-06-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Under ett besök i april körde X person min pappas bil i Bosnien och Hercegovina. Denna person körde mot rött och FORDONET blev fotograferat bakifrån av en kamera.Min pappa, svensk medborgare, var inte i Bosnien förrän i Juni och blev stoppad av polis där de nämnde att han kört mot rött och behöver betala böter. När han sa att han inte hade kört, inte var i Bosnien under april och vägrade skriva på boten hotade de med bosnisk domstol.Efter dessa hot skrev min pappa på boten och fick körförbud för ett brott han ej begått. I det fall han hade vägrat att skriva på, hade han kunnat bli dömd i Bosnisk domstol eller döms han i Svensk domstol?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är i princip staterna själva som har rätt att avgöra under vilka omständigheter som en talan mot en person kan väckas i deras domstolar. Det är alltså bosnisk rätt som avgör om han kan bli dömd i bosnisk domstol eller inte. I det hänseendet spelar det ingen roll om svensk domstol anser sig kunna döma honom eller inte. Hade bosnisk polis velat väcka talan i domstol mot din pappa är det alltså möjligt för dem att göra detta i Bosnien. Vad gäller svensk domstol kan nämnas att trafikbrott begångna utomlands som huvudregel inte är straffbara i Sverige enligt svensk rätt (se lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands).

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2230)
2019-11-14 Överklaga tingsrättens dom till hovrätten
2019-11-12 Får föräldrar bjuda sin underåriga barn på alkohol?
2019-11-10 Hur länge finns ringa narkotikabrott kvar i belastningsregister?
2019-11-10 Vilket rekvisit är inte uppfyllt ifall det inte är säkert vem som utfört ett brott?

Alla besvarade frågor (74626)