Påstående om försök att ta ut pengar med annans kort - förtal?

FRÅGA
Hej! Jag hittade min grannes bankkort på gården och ringde henne tyvärr för sent på grund av glömska så hon hann spärra kortet. Nu anklagar hon mig för att ha kollat om kortet var spärrat för att kunna använda det. Och att det var därför jag ringde så sent. Hon säger hon kan kolla upp om jag sökt på om kortet var spärrat, vilket naturligtvis inte stämmer. Har mängder av anklagande, kränkande och hotfulla SMS sparade. Samtidigt skvallrar hon till andra grannar om sin övertygelse om att jag "stulit" kortet, som hon skriver, men då skulle jag ju inte ringt om mitt fynd. Ska jag kontakta värden eller ska jag göra en polisanmälan? Vad är rubriceringen på denna falska anklagelse och de kränkande orden hon skriver? Det blir ju också outhärdligt för mig att mina andra grannar ska tro på hennes anklagelse att jag handlat "i ont uppsåt"!Vänliga hälsningarI
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta vad du kan göra åt att din granne sprider uppgifter enligt vilka du har försökt att använda hennes bankkort.

Vad säger lagen?

Det du beskriver skulle kunna vara brottsligt och utgöra förtal. Brottet regleras i 5 kap 1 § brottsbalken (BrB). Enligt lagtexten gör någon sig skyldig till förtal om han eller hon utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars sprider en uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. Att en uppgift är ägnad att utsätta någon för andras missaktning innebär inte att uppgiften måste leda till det i praktiken, det räcker att uppgiften typiskt sett skulle kunna få den följden. För förtal kan man dömas till böter eller i grova fall fängelse i högst två år (i detta fall tyder dock inget på att det skulle röra sig om grovt förtal, detta är reserverat till de absolut allvarligaste fallen).

Förtal är dock ett speciellt brott på så sätt att det inte faller under allmänt åtal. Detta innebär att det är den drabbade som får driva processen i domstol istället för en åklagare (5:5 BrB).

Bedömningen i ditt fall

Som sagt ovan skulle det du utsatts för kunna utgöra ett brott, din granne har anklagat dig för att försöka stjäla pengar från henne (vilket om det var sant ju skulle vara brottsligt). Hon har därmed pekat ut dig som brottslig/klandervärd i ditt levnadssätt. Uppgiften har spridits, dvs anklagelsen har nått flera personer och man kan anta att uppgiften typiskt sett skulle kunna få till följd att dina övriga grannar kan börja missakta dig. Utan att veta exakt vad din granne sagt kan jag dock inte vara helt säker på att det inträffade når upp till en nivå som utgör brott.

Eftersom det rör sig om ett brott som inte faller under allmänt åtal är det som sagt du som kommer behöva föra en eventuell process om du vill gå vidare med detta. Jag rekommenderar att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist om du vill ta det steget.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1181)
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS
2021-04-01 Har jag utsatts för brottet förtal?

Alla besvarade frågor (91063)