Påstådda sexuella övergrepp och grund för förtal

FRÅGA
Mitt ex har polisanmält mig. Hon påstår att jag har tjatat mig till sex och enligt en gemensam vän har hon anmält mig för sexuella övergrepp. Vad händer i en sådan situation rent juridiskt och eftersom hon har pratat med vänner, med min chef och andra bekanta om det, finns det underlag för förtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga vill du ha svar på vad som gäller då en polisanmälan gjorts mot dig. Vidare vill du ha svar på om det kan finnas grund för förtal. Jag kommer att dela upp svaret i två delar för enkelhets skull.

Det framgår inte hur gammal du är. Åldern kan ha betydelse i brottmål och därför utgår jag från att du är över 18 år.

Vad sker efter det att en polisanmälan gjorts?

Som jag förstår det som har din före detta partner polisanmält dig för sexuella övergrepp. När en anmälan om brott inkommer till polisen har de att besluta om en förundersökning ska inledas. Ett sådant beslut fattas av polis eller åklagare som bedömer om underlaget är tillräckligt för att inleda en förundersökning (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Under förundersökningen kommer det huvudsakligen utredas om du skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för ett åtal (23 kap. 2 § Rättegångsbalken). Det kan vara så att du tillkallas till förhör redan innan förundersökningen inleds (23 kap. 3 § fjärde stycket Rättegångsbalken). Om inte något förhör hålls innan dess att förundersökningen inleds har polis eller åklagare rätt att förhöra dig. Om du betraktas som misstänkt har du rätt till en offentlig försvarare (21 kap. 3 a § Rättegångsbalken).

Förundersökningen kan leda till ett åtal om bevisningen är tillräckligt stark. Sexuellt övergrepp, även s.k. våldtäkt (6 kap. 1 § Brottsbalken), hör under allmänt åtal (20 kap. 3 § Rättegångsbalken). Med allmänt åtal menas en rätt för en allmän åklagare att föra talan (20 kap. 2 § Rättegångsbalken). Åtal väcks genom att åklagare hos tingsrätten skriftligt ansöker om en stämning mot dig som tilltalad (45 kap. 1 § Rättegångsbalken). Rättegången är uppdelad i två olika faser. Den första fasen är förberedelserna som har till syfte att utreda målet. Den andra fasen är huvudförhandlingen där parterna träffas i domstol. Du är skyldig att infinna dig på plats under huvudförhandlingen (21 kap. 2 § Rättegångsbalken). Målet kommer sedan att avgöras efter huvudförhandlingen (45 kap. 10 a § Rättegångsbalken).

Finns det grund för förtal?

För att ett förtalsbrott ska ha ägt rum krävs att en person har pekat ut en annan person som klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta den andre för missaktning (5 kap. 1 § Brottsbalken). Med andra ord ska uppgifterna vara av nedsättande karaktär. Din före detta partner har till vänner, bekanta och till din arbetsgivare uttryckt att du har utsatt henne för sexuella övergrepp. En sådan uppgift är att se som nedsättande eftersom du anklagas för att ha utfört en brottslig gärning. Vidare är förtalsbrottet fullbordat, eftersom tredje man har fått kännedom om uppgifterna.

Utifrån den information som jag har fått så är min ståndpunkt att det finns grund för förtal. Däremot kan din före detta partner kan gå fri från straffrättsligt ansvar om det visar sig att uppgifterna är sanna, eller att det med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt (5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken).

Hur anmäler du ett förtal?

Huvudregeln för förtalsbrott är att åklagaren inte kan väcka ett allmänt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken och 20 kap. 2 § Rättegångsbalken). Detta innebär att du själv som målsägande måste lämna in en anmälan om åtal. För att upprätta en anmälan kan du ta kontakt med polisen genom att ringa 114 14 (inte akuta situationer).

Du är välkommen att höra av dig om du har vidare frågor!

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1104)
2021-01-14 Vad kan man göra om man anklagas för att ha stulit på jobbet?
2021-01-14 Rykten om fusk på högskoleprovet
2021-01-07 Räknas det som ärekränkningsbrott att en annan kollega pratat illa om oss i en mataffär till andra?
2020-12-31 Förolämpning enligt 5:3 BrB

Alla besvarade frågor (88087)