FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/11/2017

Passagerare på flak

Kan man som förare av en a-traktor dömas för något om man skjutsar någon på sitt flak? Kräver det Extra åtgärder i form utav bälten eller liknande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 4 kap. 6 § första stycket trafikförordningen (andra meningen) framgår att passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare. Detta innebär att de passagerare som åker med fordonet ska sitta på platser som tillverkaren av fordonet har avsett för passagerare, vilket ofta går hand i hand med var bälten och liknande skyddsutrustning finns. I en a-traktor är således förarsätet och passagerarsätet(/-sätena) avsedda för förare och passagerare av fordonet. Det är alltså ett brott mot trafikförordningen att låta passagerare färdas på flaket, en plats som inte är avsedd för passagerare. Påföljden för brottet är penningböter (500 kronor enligt praxis), 14 kap. 3 § 1 p. c trafikförordningen.

Att skjutsa någon på flaket kan också bryta mot bestämmelsen i första meningen 4 kap. 6 § första stycket trafikförordningen om det färdas fler passagerare i fordonet än vad fordonet är registrerad för.

Jag kan tänka mig att det krävs mer än bara bälten för att flaket ska kunna anses vara avsedd för passagerare. Detta har att göra med att en a-traktor är avsedd och registrerad för en viss mängd passagerare, vilket torde stämma överens med antalet säten i fordonet. Det spelar alltså ingen roll om säkerheten på flaket är god om man samtidigt har passagerare i fordonet och därmed fraktar fler passagerare än fordonet är registrerat för. Vidare, om vi antar att antalet passagerare fordonet är registrerat för inte överskrids, kan jag inte tänka mig att flaket ska kunna anses vara avsett för passagerare då det troligtvis inte kommer kunna anses vara en säker plats att färdas på ur trafiksäkerhetssynpunkt. Mitt bästa råd är alltså att inte låta passagerare färdas på flaket.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Är det något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Med vänliga hälsningar

O HRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”