Passagerare i a-traktor

2020-09-27 i Trafik och körkort
FRÅGA
Man får sitta så många att man inte utgör fara i en a-traktor, men hur får man sitta för att inte utgöra fara?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För a-traktorer gäller att passagerare inte får åka med i ett antal som gör att en fara kan uppstå. Passagerare får inte heller vara placerade i a-traktorn på ett sätt som kan utgöra en fara, enligt 3 kap. 79 § trafikförordningen.

Vad regeln innebär i just ditt fall beror på hur passagerarsätet är utformat och vad som är lämpligt i just den här a-traktorn. Är sätet anpassat efter två personer borde två personer också kunna åka med och alltså utgör det inte någon fara. Av 4 kap. 6 § första stycket trafikförordningen framgår att passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare. Detta innebär att de passagerare som åker med fordonet ska sitta på platser som tillverkaren av fordonet har avsett för passagerare, vilket ofta går hand i hand med var bälten och liknande skyddsutrustning finns. Om det till exempel sitter 4 personer istället så utgör det en fara det kan också utgöra en fara om de två personerna som åker med inte sitter på sätena.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (889)
2021-05-10 Kommer mitt körkort bli återkallat eftersom jag fått en varning innan?
2021-05-02 Får man använda GPS på mobilen när man kör?
2021-05-02 Vilka trafikregler gäller på parkeringar?
2021-05-02 Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?

Alla besvarade frågor (92184)