FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort23/07/2020

Passagerare i a-traktor

Får man åka 2 personer i passagerar sätet i en a-traktor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För a-traktorer gäller att passagerare inte får åka med i ett antal som gör att en fara kan uppstå. Passagerare får inte heller vara placerade i a-traktorn på ett sätt som kan utgöra en fara. (3 kap. 79 § trafikförordningen).

Vad regeln innebär i just ditt fall beror på hur passagerarsätet är utformat och vad som är lämpligt i just den här a-traktorn. Är sätet anpassat efter två personer borde två personer också kunna åka med.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RosenqvistRådgivare