Partiell bodelning under pågående äktenskap

2016-10-24 i Bodelning
FRÅGA
Min fru vill överlåta halva fastigheten och halva skulden till mig.Räcker det med att vi endast tar upp fastighetens taxeringsvärde och fastighetens skulder vid en sådan partiell bodelning inom äktenskapet? eller måste allt giftorättsgods tas med i bodelningshandlingen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 1§ 2st. Äktenskapsbalken är det fullt möjligt att genomföra en bodelning under pågående äktenskap förutsatt att båda makarna är överens om att bodelning ska ske och om hur egendomen ska fördelas. I ditt fall verkar ni vara överens om detta, alltså kan en bodelningen ske genom en skriftlig anmälan till Skatteverket.

I 10 kap. 1§ Äktenskapsbalken stadgas vad som ska ingå i en bodelning. Paragrafen lyder: "I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå." Enligt detta stadgande skulle det kunna förefalla osäkert om huruvida allt giftorättsgods måste tas med eller ej. HD har dock i NJA 1991 s. 284 klargjort att partiell bodelning får äga rum vid bodelning under pågående äktenskap, alltså att allt giftorättsgods ej behöver tas med i en bodelning under pågående äktenskap.

Svaret på din fråga blir alltså att det räcker med att ta med fastigheten i bodelningen.

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2649)
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?

Alla besvarade frågor (85393)