Partiell bodelning

2019-05-10 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Först vill jag bara säga att jag uppskattar Lawline! Har fått många bra svar av er och genom era frågeställare. Tack!Nu har jag en fråga. Min man och jag äger en fastighet tillsammans +en bostadsrätt +en del likvida medel. Vi har ett på särkullsbarn var och ett gemensamt.Min fråga är, kan vi bodela endast fastigheten, hälften var? Och resten är fortfarande gemensamt.Tacksam för svar.Ingrid
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det du talar om kallas med en juridisk term för partiell bodelning. Partiell bodelning innebär att två makar kan genomföra en bodelning under pågående äktenskap och endast inkludera en del av giftorättsgodset samtidigt som resten av makarnas egendom lämnas utanför bodelningen. Möjligheten att göra på det här sättet öppnades upp efter ett rättsfall i Högsta Domstolen från tidigt 90:tal där man slog fast att detta var juridiskt möjligt (NJA 1991 s. 284). Det är alltså fullt möjligt att dela upp endast fastigheten mellan er genom bodelning och låta resten av er egendom förbli som den är. En partiell bodelning inom äktenskapet görs genom registrering hos Skatteverket.

Effekten av en partiell bodelning är att den egendom som inkluderas i bodelningen delas lika oavsett hur egendomsförhållandena inom äktenskapet ser ut i övrigt. Vad man bör ha i åtanke är att även om äganderättsförhållandena förändras genom bodelningen så räknas fortfarande egendomen som giftorättsgods. Det betyder att vid en eventuell separation eller vid ena makes dödsfall så kommer den ingå i bodelning på nytt. Vill man permanent dela egendomen mellan sig och därefter försäkra sig om att egendomen förblir i respektive makes ägo så måste den partiella bodelningen följas av ett äktenskapsförord där den delade egendomen görs till enskild egendom.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2359)
2019-11-21 Bodelning efter äktenskap
2019-11-18 Hur gör man vid en skilsmässa om ena maken har mera pengar på sina egna konton?
2019-11-16 Utgör mitt hus enskild egendom?
2019-11-16 Måste man ta med alla tillgångar i en bodelning?

Alla besvarade frågor (74742)