Parkeringsvakters befogenhet att bötfälla

2019-07-24 i Parkeringsböter
FRÅGA
Har en "parkeringsvakt" befogenhet att "lappa" nån som står mot färdriktningen? Eller är det bara polis?Ex: En lastbil i lastzon mot färdriktningen för att inte blockera övrig trafik, då enda alternativet är just att blockera övrig trafik med att stå med trafikriktningen, denna "parkering" sker för att kunna utföra ett arbete, har vit flera tillfällen diskuterat med dessa "vakter"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Parkeringsvakter kan t ex anställas direkt av kommunen eller ett bevakningsföretag enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning 6 §. Parkeringsvakten har tillsammans med polisen rätt att bötfälla bilar enligt lagen om felparkeringsavgift 6 §.

Parkeringsvakterna ska genomgå lämplig utbildning för att genomföra arbetet korrekt och utbildningen är en av de tidsmässigt längre som går att finns inom bevakningsbranschens utbildningar. Med det sagt så kan självklart även utbildade personer utföra ett arbete felaktigt, det går därför att ansöka till polismyndigheten om att få en rättelse enligt lagen om felparkeringsavgift 8 §. Det kan alltså inte beslutas av parkeringsvakten på plats, annat än om vakten ansett att förseelsen varit av så ringa art att det enbart mynnar i en tillsägelse vilket framgår av lagen om felparkeringsavgift 5 § 4 st.

Ett tips kan vara att försöka samarbeta med den kund du ska leverera till om problemet uppstår ett flertal gånger för att undvika att blockera trafik eller fortsätta vara tvungen att bli bötfälld. Det hjälper sällan att diskutera frågan med parkeringsvakterna på plats.

Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll