Parkeringsskiva vid parkering innan tidsbegränsning inträtt

Ang startid p-skiva vid parkering Jag parkerade kl 0815 på en parkering märkt 4h p-skiva 9-18 Ställde in p-skivan på 0830 dvs den näst kommande halvtimmen och hämtade bilen kl 1115 dvs inom 4h. Fick dock böter kl 1030 då de anser att p-skivan skulle varit ställd på 0900 och inte 0830 då kravet på p-skiva börjar först kl 0900. Är detta korrekt? Mvh Per

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skyldighet att erlägga felparkeringsavgift inträder då någon överträder en föreskrift som rör stannande eller parkering (Lag om felparkeringsavgift 2 §). Hur parkeringsskivan ska ställas in regleras i Trafikförordningen 3 kap 49a § 2 st 3 pt som bland annat säger att ”Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar, ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt”. Detta innebär att det är en överträdelse av en föreskrift som rör parkering att sätta parkeringsskivan på ett klockslag innan tidsbegränsningen har inträtt på parkeringsplatsen. Eftersom det är en överträdelse av en föreskrift som rör parkering inträder en skyldighet att erlägga felparkeringsavgift. Det är alltså tyvärr korrekt att ålägga dig att betala en felparkeringsavgift.

Hälsning,

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning