Parkeringsböter trots att jag betalat maxtaxa?

2019-04-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
Betalt maxtaxa för parkering i app - fick böter då tidsangivelsen överskriditsPå parkering i Liljeholmen parkerade jag och betalade som brukligt via app. Jag angav tidpunkt på kvällen, låt säga 18.30 då jag normalt åkt hem och som innebär att jag med råge passerat den tid som krävs för att nå den maxtaxa som gäller för parkering på 150 SEK/dygn. Jag har med andra ord betalat maxtaxan för dagen på 150 SEK och om jag ändrat tiden på kvällen till t ex 19.00 så hade merkostnaden blivit 0 SEK.Tyvärr var jag tvungen att jobba över och observerade inte att tidpunkten i appen passerats. Då jag betalt maxtaxa för dagen var jag inte orolig för detta. Dock fick jag p-bot som jag bestridit med hänvisning till maxtaxan men det har inte accepterats av P-bolaget.Har jag möjlighet driva detta vidare anser ni? Jag anser att deras app är felkonstruerad på kostnadsinformation på plats anger att maxtaxan är 150 SEK per dag vilket jag alltså betalat. Om jag ändrat tiden i min app hade det blivit en merkostnad på 0 SEK och därmed är ytterligare tid för mig gratis/kostnadsfri. Skall de verkligen ha rätt att kräva mig på ersättning under dessa förhållanden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Din fråga handlar om avtalsrätt vid parkering. Det råder fri avtalsrätt på området vilket innebär att parkeringsbolaget fritt kan bestämma vad som ska gälla för parkeringen. När du påbörjar en parkering ger du även ditt samtycke till de villkor som parkeringsbolaget ställer upp, ni har då ingått ett avtal.

Enligt min bedömning tror jag inte att du kommer nå framgång med ett bestridande. Detta förutsatt att det framgår av villkoren att parkeringsböter ges om du överstigit din parkeringstid trots att maxtaxa betalats. Jag anser inte heller att detta villkoret kunna utgöra ett uppenbart oskäligt avtalsvillkor som kan jämkas enligt 36 § avtalslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (381)
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift
2020-01-29 Kontrollavgift vid bristfällig skyltning
2020-01-14 Tas parkeringsböter upp i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (77199)